divendres, 20 de setembre de 2019

LAB(Tred) 2019LAB(Tred) 2019

El curs 2018-2019, en el marc del projecte Laboratori de Transferència Educativa - LAB(Tred)- de la zona de Terrassa i pobles s'han mostrat bones pràctiques de tots els centres educatius públics. 
S'ha eleborat col·laborativament una web amb aquestes bones pràctiques

https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/home

Esmorzars Solidaris a l'INS Torre del Palau

Esmorzars solidaris a l'Institut Torre del Palau

Centre educatiu: Institut Torre del Palau
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Social i ciutadana


https://agora.xtec.cat/iestorredelpalau/general/esmorzars-saludables-a-linstitut/
Informació procedent de la web del centre (https://agora.xtec.cat/iestorredelpalau/general/esmorzars-saludables-a-linstitut/)

dimecres, 26 de juny de 2019

Rúbriques diverses elaborades per l'Institut Ègara

L'Institut, dins del Banc de Rúbriques de la Xarxa de Competències  Bàsiques, ha elaborat diverses rúbriques:
  • Matemàtiques:  sobre la "Densitat del materials"  per a 4rt d'ESO dins del tema "Matemàtiques com a instrument per a les ciències"
  • Expressió oral: com valorar les "Exposicions orals" als diversos cursos de l'ESO.
  • Informes de pràctiques: tant d'un estudi quantitatiu com qualitatiu.
Centre educatiu: Institut Ègara 
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Segon cicle d'ESO
Competències: Matemàtica, Comunicativa, Tecnològica


http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/8376576e-43f5-4dab-9c49-cbb23b35cb45/InsEgara_matem_4ESO.pdf
Informació procedent de la web de l'XTEC (http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica/index.html?pagee21ae937-4025-11e5-8cca-000c291c997a=2&googleoff=1)

Els espais de l'Escola Serralavella

Repensar els espais: propostes per a l'acció

Qualsevol escola que es proposi una millora o adaptació dels seus espais hauria de partir d’una necessitat pròpia que activi un procés que porti a prendre decisions, tot partint de la reflexió i el debat. 

Centre educatiu: Escola Serralavella
Localitat: Ullastrell
Curs acadèmic: 2018
Àmbit d'implicació: Centre
àmbit: Gestió de centre


http://xtec.gencat.cat/ca/centres/espais_escolars/espais_mirada_estetica/repensar-espais

Informació procedent de l'XTEC (http://xtec.gencat.cat/ca/centres/espais_escolars/espais_mirada_estetica/repensar-espais)

Poesia i parelles lectores a l'Escola Ginesta

Poesia i parelles lectores. 
Experiencia de biblioteca escolar i lectura la biblioteca del  Programa biblioteca escolar “puntedu”.
Centre educatiu: Ginesta
Localitat: Matadepera
Coordinadora: Montserrat Beltran
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Cicle Superior
Àmbit d'implicació: Lectura
Competències: Comunicativa Lingüística


http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/experiencies/voc/poesiaiparelles_ginestamatadepera.pdf


Aquesta informació està publicada a l'XTEC (http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/experiencies/voc/poesiaiparelles_ginestamatadepera.pdf)

L'Escriptura a l'Escola Sant Llorenç del Munt


Revisió, correcció i millora de textos.
Aquesta activitat ha estat presentada com a cloenda de la formació "Ara Escric"
Centre educatiu: Sant Llorenç del Munt
Coordinadora: Anna Parra
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Cicle Superior
Àmbit d'implicació: Escriptura
Competències: Comunicativa Lingüística


Aquesta informació està publicada a l'XTEC (http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escriptura/ara-escric/formacio/activitats-dexpressio-escrita/primaria

dijous, 20 de juny de 2019

Canal Youtube de l'Institut Montserrat Roig

L'Institut té un canal Youtube on es poden veure activitats i experiències de centre.  

Centre educatiu: Institut Montserrat Roig 
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Visual i plàstica,


https://www.youtube.com/user/IMontserratRoig
Informació procedent de la web del centre (https://www.youtube.com/user/IMontserratRoig)

La comunitat d'aprenentatge, principi educatiu de l'Escola Montserrat

L'escola treballa en Camunitat d'Aparentatge des de 2001.
En aquesta notícia es presenta un informe sobre el procés de desenvolupament del la Comunitat d'Aprenentratge i la seva repercussió en la cultura i aprenentatges de centre, especialment construint un centre lliure de violència

Centre educatiu: Escola Mare de Déu de Montserrat 
Curs acadèmic: 2018
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Social i ciutadana,


https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat/moodle/mod/forum/discuss.php?d=361
Informació procedent de la web del centre (https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat/moodle/mod/forum/discuss.php?d=361)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.