dilluns, 3 de juny de 2019

Robòtica a l'Escola Bisbat d'Egara

Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19 (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/)

Des de fa uns anys a l’Escola Bisbat d’Ègara treballa la robòtica amb les abelles robot (Bee Bots), que són un recurs educatiu molt motivador. Permeten treballar la visió espacial, el pensament lògic i el computacional.
A continuació fem una petita mostra d’algunes de les activitats que estem duent a terme.
Centre educatiu: Escola Bisbat d'Egara
Coordinadors/es: Silvia Martínez Antón
Curs acadèmic: 2018-2019
Nivell:Infantil i Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Competència digital; Aprendre a aprendre


Tallers (P3 i P4)
Treballem la numeració i quantitat. Tirem el dau dels números i haurem de programar l’abella per arribar-hi al número que ha sortit.
A més, els nens/es agafen les targetes amb els números i els posen dins les butxaques de la quadrícula de manera ordenada.Així identifiquem els números, els ordenem, treballem la quantitat ...
Informàtica (P5) mig grup
L’activitat consisteix en buscar i reconèixer les lletres del propi nom i programar el robot Bee Bot perquè pugui arribar a totes les lletres de manera ordenada i formar el nom complet.
En aquesta activitat treballem, la programació, la direccionalitat, les lletres i el seu so, el nom…

 1r a l’àrea d’Anglès
Aquesta activitat dona a conèixer als alumnes el vocabulari d’instruccions en anglès de les Bee-Bots.
Els alumnes han de seguir les instruccions donades per la mestra per tal de fer funcionar les abelles. Aquesta activitat permet treballar la diversitat amb els alumnes, ja que les instruccions poden ser més o menys complexes.
Robòtica a 2n
A l’àrea de Medi es realitza una sessió de Bee Bots per acabar de consolidar continguts del tema “Els animals”.  Els alumnes han de trobar, amb l’ajuda de les Bee Bots, l’animal descrit a les consignes. Per exemple:
Animal vertebrat i mamífer
Animal omnívor
Animal domèstic i mamífer
Robòtica a 3r i 4t a l’àrea d’Educació Física
A 3r treballem l’orientació espacial. S’utilitzaran les Bee Bots per anar d’un punt on hi ha dibuixada una fita fins a un altre punt indicat. Primerament, els nens/es hauran de marcar el camí amb les targetes de les Bee Bots i dibuixar les instruccions en un full. Posteriorment, marcaran aquestes instruccions al robot.
La sessió de 4t consisteix en treballar el vocabulari bàsic dels esports. Els nens/es han de relacionar una imatge amb el seu esport o bé relacionar dos materials que pertanyen al mateix esport.

Robòtica a 5è
A les primeres sessions de 5è es treballen les rutes amb la Bee Bot donant les instruccions per seguir-les.
Després de treballar amb les Bee Bots introduïm els Pro Bots (cotxes robot) com una eina per treballar els diferents tipus d’angles, augmentant de dificultat en els que han d’aplicar els seus coneixements per programar sanefes.
Han de trobar el patró per poder fer “repeat” per programar-lo i no haver d’introduir totes les ordres una a una.
A més de treballar els angles, fan conjectures, les analitzen, les comproven i troben els patrons.Robòtica a 6è
A 6è fem servir les Bee Bots com una eina per treballar l’escala. Presentem als alumnes un camí que ha de recórrer l’abella. Per tal de poder-la programar tenen el mateix camí en un full a escala 1:10. Per grups busquen la manera de relacionar el recorregut del full i el recorregut real. Una vegada troben la relació,  parlem de l’escala i finalment programen la Bee Bot.
Amb els Pro-Bots (cotxes) han de dibuixar polígons regulars calculant l’angle de gir.
Comencem amb una pluja d’idees per veure com podríem aconseguir que el Pro-Bot dibuixi un quadrat. Seguidament, per grups, els donem un repte, han d’aconseguir que el Pro-bot dibuixi un hexàgon. Han de calcular l’angle de gir del Pro-bot i programar-lo per aconseguir la figura demanada. Una vegada han comprovat que la seva programació és correcta poden programar altres polígons regulars.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.