dilluns, 3 de juny de 2019

L'Institut Nicolau Copèrnic engega un Programa Magnet

L'institut Nicolau Copèrnic és un dels centres seleccionats en el Programa Magnet Aliances per a l'èxit educatiu. Amb l'objectiu  de l'equitat educativa, els centres educatius creen aliances amb institucions referents en un àmbit de coneixement. L'institut té com a institució aliada el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

Centre educatiu: Institut Nicolau Copèrnic
Coordinadors/es: Javier Laganga, Àngels Matarín
Curs acadèmic: 2017-18 i 2018-19
Nivell: Secundària
Àmbit d'implicació: Centre Competències: 
Comunicativa Lingüística i Audiovisual
Artística i Cultural
Tractament de la Informació i competència digital
Matemàtica
Aprendre a aprendre
Autonomia i Iniciativa personal
Coneixement i Interacció amb el món físic
Social i Ciutadana


Un dels objectius plantejats en el marc del projecte educatiu de l’Institut Nicolau Copèrnic és potenciar l’interès de l’alumnat per la cultura científica i la tecnologia. Per això han trobat en el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) un gran aliat.
La fàbrica tèxtil, les energies renovables, l’arqueologia industrial, la industrialització i la sostenibilitat i el medi ambient són algunes de les temàtiques que el centre treballa amb l’alumnat per generar-los motivació per la investigació i la resolució de problemes. Sempre sense perdre de vista un projecte pedagògic basant en la personalització de l’aprenentatge.

El centre educatiu implica el mNACTEC en el seu projecte pedagògic i es creen activitats que els permeten treballar de manera interdisciplinària i competencial: crear una visita virtual del museu i una audioguia, analitzar les diverses professions i tasques del museu, realitzar fotografia creativa, conèixer la cultura científica, tècnica i industrial a Catalunya, etc.

Conceptes clau: programa MagnetBlog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.