dilluns, 3 de juny de 2019

Robòtica a l'escola Agustí Bartra

 Informació elaborada pèl centre i incorporada a la web Lab(Tred)19 (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/a/escola-agusti-bartra)

El curs 2018-2019 l’escola Agustí Bartra estem generalitza el projecte de programació i robòtica educativa: des de l'educació fins a cicle superior. Aquest projecte es va iniciar el curs 2016-2017.La robòtica educativa i la programació són dues maneres de presentar la tecnologia d’una manera lúdica, motivadora i pràctica, on l’aprenentatge es realitza a través del joc, al principi de manera dirigida i més endavant fent servir més la imaginació i la creativitat.

Aprofitant la curiositat es poden aconseguir aprenentatges més eficaços i despertar l’interès per la ciència, la tecnologia o la informàtica.

L’alumnat gaudeix i aprèn amb la programació i construint i programant robots, de manera que s’integra teoria i pràctica mitjançant la planificació, l’experimentació, l’aprenentatge basat en problemes i l’assaig- error.

La programació i la robòtica educativa desenvolupen diferents competències bàsiques, continguts del currículum de diferents àmbits, l’activitat intel·lectual, la creativitat i habilitats socials com el treball cooperatiu.

Aquest ha estat el procés d'implantació de la programació i robòtica a l'escola en els diferents cicles.Els docents que visitin la nostra escola poden tenir l’oportunitat de conèixer:

De quina manera s’ha organitzat el centre per donar cabuda a la programació i la robòtica educativa dins de l’horari escolar: organització del temps i de l’horari, formació del professorat i inversió econòmica.

El funcionament de l’ambient de robòtica amb l’ús de Bee-Bot: creació i resolució de reptes amb diferents circuits i els robots.El funcionament del taller internivell de robòtica de cicle inicial amb l’ús de Bee-Bot: creació i resolució de reptes amb diferents circuits i els robots.
El funcionament del taller internivell de robòtica de cicle mitjà amb l’ús de l’Scratch: introducció al llenguatge de la programació.


El funcionament del taller internivell de robòtica de cicle superior: creació de comandaments amb la placa Makey Makey i Scratch, muntatge i superació de reptes amb el robot mBot.La robòtica educativa i la programació són eines d’aprenentatge innovadores al nostre entorn, que ja s’utilitzen de manera exitosa a moltes escoles.

Més informació i recursos en aquests enllaços:Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.