dimarts, 8 de febrer de 2011

El racó de la botiga a cicle inicial: treball competencial del càlcul. Escola Pia

"Comprem els aliments que necessitem per..."
L'Escola Pia de Terrassa, va presentar a les jornades "Educació per competències: del currículum a l'aula" (juny 2010) una experiència competencial de matemàtiques a cicle inicial. Simulen una botiga de queviures en la què treballen el càlcul en simules la compra-venda.Centre educatiu: Escola Pia
Nivell: Primària. Cicle inicial
Competència: Competència Matemàtica 
Objectius: Treballar el càlcul .
Àmbit d'implicació: Cicle Inicial
 

El següent esquema presenta l'activitat
1.
- Presentar una situació problemàtica (real o pròxima a la realitat).
Mestre: crear un context 
Nens i nenes: debaten, acorden, preparen
2.
- Provocar la seva reflexió i la SEVA anàlisi individualment i en petit grup.
Nens i nenes: es qüestionen, fan aportacions rellevants, diversitat de respostes
Mestre: fa bones preguntes o fa emergir bones preguntes, orienta, reafirma
3.
- Posar en comú els camins o SOLUCIONS trobades.
- Demanar les EINES que els falten per resoldre el repte.
- Nens i nenes i mestre comuniquen o demanen estratègies

El següent enllaç presenta l'activitat de manera més completa:
Competència matemàtica a cicle inicial. Escola Pia. Altres documents
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.