dilluns, 11 de juny de 2018

Les rúbriques, una eina per a l'avaluació de les competències bàsiques. Coordinació de caps d'estudis de centres públics de Matadepera, Terrassa, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls

El conjunt de caps d'estudis ha elaborat unes rúbriques per tal d'unificar els criteris d'avaluació de les competències bàsiques.  
Es va partir de diversos documents que ja disposaven les escoles sobre indicadors d'observació sistemàtica i un cop elaborats es van presentar a la Jornada sobre avaluació per Competències d'abril de 2012.Al llarg del curs 2018-19 s'han actualitzat adequant les competències transversals (digital, aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal) a l'Ordre d'Avaluació ENS/164/2016Centres educatius: Escoles de Primària Públiques de Terrassa i entorn 
Coordinadors/es: Grup de caps d'estudis de les escoles de Primària públiques inclòs dins el Pla de Formació de Zona de Terrassa
Curs acadèmic: 2011-2012
Nivell: tots
Àmbit d'implicació: centre
 


Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual,
Artística i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana
Àrees: totes

Objectius:Avaluar les competències a partir d'uns criteris d'avaluació comuns i compartits

 Metodologia i recursos utilitzats:

Dins el grup de treball de caps d'estudis i després de rebre formació sobre competències bàsiques va sorgir la necessitat d'unificar uns criteris d'avaluació per tal de poder avaluar-les. Es van establir les característiques que han de tenir els criteris i es van concretar en que fossin:
 • consensuats
 • coneguts per tot el claustre
 • amb un vocabulari entenedor
 • graduats per cicles
 • eficients

Es va concretar l'instrument que permetia realitzar aquesta avaluació: les rúbriques. Aquestes permeten elaborar una proposta de seguiment a mida de cada tasca, contingut.... i al mateix temps focalitzar en el procés i en el resultat. 
Es va treballar en subgrups per tal de poder-les elaborar. Es va partir d'un  document de l'escola Germans Amat on s'assenyalaven els indicadors d'observació sistemàtica. Un cop elaborats es van presentar a la Jornada sobre avaluació per Competències (abril 2012).
Les rúbriques elaborades són les següents:

Competències bàsiques basades en el Decret 119/2015:
El proper pas en aquest treball serà la implementació de les rúbriques en el procés d'avaluació de cada centre i la seva conseqüent reflexió i canvi metodològic, si s'escau.


Com a complement a la utilització d'aquests instruments es va elaborar el document: Graella d'avaluació de les competències bàsiques on s'hi poden introduir els resultats de cada subcompetència de cada un dels alumnes.

Valoració:

La valoració s'estableix en dos aspectes: 


 • En el procés d'elaboració en el grup de caps d'estudis que ha permès la reflexió conjunta, aportar solucions compartides, il·lusió per a aprofundir i seguir treballant en les competències bàsiques.
 • En la transferència en els claustres que permet apropar les competències al professorat i cercar noves metodologies i noves formes d'avaluar.
  Actualització de rúbriques transversals (digital, autonomia i aprendre a aprendre) partint de l'Ordre d'Avaluació ENS/164/2016:

  Competència aprendre a aprendre:


  Competència autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:


  Competència digital:

  Conceptes clau:
  Avaluació
  Competències bàsiques
  Primària

  Per a més informació sobre competències bàsiques, es pot consultar aquest enllaç.
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.