dilluns, 18 de juny de 2018

Projecte Visquem les Matemàtiques a l'escola Agustí BartraPer el curs 2017/18, l'Escola Agustí Bartra ha escollit les Matemàtiques com a eix vertebrador. Han sigut un conjunt d'activitats que s'han dut a terme durant tot el curs als diferents cicles i nivells.


Coordinador/a:. Lorena Andreu, Anna Gonzàlez, Elena Guàrdia, Anna Rialp, Mireia Torres.
Curs acadèmic: 2017/18
Nivell: Ed. Infantil i Primària

Àmbit d’implicació: Global però amb principal incidència a l’àmbit matemàtic.


Descripció:

Com a element motivador el primer dia de curs vam rebre l’alumnat amb un mural al vestíbul del centre que els dóna la benvinguda a l’apassionant món de les matemàtiques donant referències visuals de tot l’ampli camp que hi està relacionant, des del càlcul, la geometria, la mesura o la numeració, fins les eines de mesura o els grans personatges històrics que l’han estudiat i desenvolupat.

A partir d’aquest primer moment, cada cicle  escull l’aspecte que desenvoluparà en funció de les característiques i programació previstes. Vam començar decorant les portes de les aules i fent activitats relacionades amb el tema escollit durant tot el curs fins la cloenda final.

Cicle Infantil:

Vàrem decidir, com a cicle, que els noms de les classes serien “Jocs en els que féssim servir els números , la lògica o l’espai” com el Parxís, l'oca, el dómino o la xarrancaAl llarg del curs, a les aules, hi ha el racó de les mates on es pot manipular i aprendre diferents conceptes matemàtics.

Cicle Inicial:

El subtema corresponent a aquest cicle va ser: “Aparells de mesura”. Vam realitzar diferents activitats d’investigació entorn a les diferents eines de mesura: cronòmetres, termòmetres, balances i cintes mètriques.

Cicle Mitjà:

Pel que fa als subtemes de CM vam triar com a tema general “La geometria”. Cada classe va triar un nom per a l’aula i s’han dut a terme diferents activitats per conèixer els diferents aspectes que fan referència a la geometria per passar, posteriorment a fer la representació mitjançant decoracions a la porta de cada aula. Vam barrejar la part d’Educació Emocional amb la part més matemàtica.

Cicle Superior:

Ens va correspondre “Els matemàtics il·lustres que van ser significatius en el desenvolupament de les matemàtiques”. Cada petit grup de classe escollia un personatge del que feia un treball de recerca, del qual tenien que fer una presentació final a les diferentes classes.


Competències:
 • Fer-se preguntes i trobar-ne la solució emprant les eines, conceptes i estratègies necessàries (d'àmbit matemàtic i lingüístic, principalment).
 • Argumentar les decisions i actuacions que es duen a terme.
 • Establir relacions conceptuals entre diferents aspectes matemàtics.
 • Identificar els elements matemàtics històrics i quotidians.
 • Expressar idees, relacions  i conceptes matemàtics d’una situació concreta.
 • Utilitzar les eines tecnològiques en funció de les necessitats concretes en aplicació concreta a l’estudi de les matemàtiques.


Àrees: Transversal.Objectius:

 • Aportar una visió propera de tots els elements de la dimensió matemàtica.
 • Conèixer els diferents àmbits de les matemàtiques en relació als aspectes quotidians.
 • Aprofundir en diferents tècniques d’aprenentatge cooperatiu per desenvolupar les tasques de recerca i les diferents actuacions proposades al voltant del tema (foli giratori, 1-2-4, trencaclosques, equips d’investigació, especialistes…).
 • Crear un vincle d’aprenentatge entre els diferents nivells del centre.
  Portes de les aules:


  Tallers Educació Infantil i Cicle Inicial:

  Treball en grup cooperatiu a Cicle Inicial. Activitat: El Cronòmetre:


  Tallers i jocs dels enigmes en la Setmana Cultural:


  Setmana Cultural:


  Festa cloenda Setmana Cultural:


  Fotos cloenda Setmana Cultural:
  Metodologia:

  Cicle Ed. Infantil:
  Durant el mes de setembre , a les classes de P4 i P5 es va triar el nom de la classe d’entre uns quants jocs matemàtics, en gran grup. Quan ja es va decidir, per votació, quin joc donaria nom a la classe es va començar a fer un racó a cada classe, on els jocs matemàtics prenen protagonisme : dòminos, tangrams, construccions, figures geomètriques, etc...

  Cicle Inicial:
  Durant la primera setmana es preparen diferents activitats de descoberta del nom de la classe. Primer rebem un missatge d’Hipatia en el que es presenta i ens proposa un repte: buscar 6 pistes per l’escola per tal d’esbrinar el nom de la classe, cada pista condueix a la següent. La  última pista és identificar entre una sèrie d’elements de mesura matemàtic el corresponent a les pistes proposades.


  A partir d’aquí es realitza un petit treball d’investigació i el disseny de la porta de l’aula. Aquest treball es realitza en grup cooperatiu i ells mateixos s’encarreguen de pensar el què, el com i els materials necessaris per elaborar la decoració de la porta de l’aula.

  Un cop ho tenen, cada grup fa la presentació a la resta i finalment entre tots es vota un disseny que serà el que finalment elaborarem i penjarem a la porta.

  Al llarg del segon trimestre es realitzen diferents activitats d’investigació entorn el nom de la classe: tipus, per què serveix, com s’utilitza, característiques, creador,... mitjançant diferents activitats en grups cooperatius. 

  Finament al tercer trimestre es realitzaran activitats d’intercanvi de coneixements entre aules però amb un caire lúdic, tipus gimcana de descoberta mitjançant activitats pràctiques i competencials: utilitzar els aparells de mesura per tal d’obtenir diferents dades demanades en grup cooperatiu.

  Cicle Mitjà:
  Durant el primer mes es van dur a terme diferents activitats per tal de triar el nom que representés cada aula (Angle agut, Quadrilàters, Esferes, Piràmides i Cubs). Vam combinar el treball per parelles per recollir idees, en petit grup per processar i en gran grup per exposar-les, recollir el que hem d’estudiar i decidir com ho volíem plasmar.

  Els alumnes, doncs,  van fer un llistat de coneixements i van posar-ho en comú, seguidament van fer votacions per tal de triar el nom per a la seva classe. Lligant la tria del nom, van fer una recerca per tal d’ampliar els coneixements envers el tema escollit.

  La majoria de les activitats les han dut a terme mitjançant grups cooperatius, amb els diferents rols (coordinador/a, secretari/a, portaveu i encarregat/adade material i els recursos. Les activitats han estat: 1-2-4, foli giratori, grups base, grups d’experts… entre d’altres. Les activitats anomenades 1-2-4 tracten de corregir el treball de forma individual (1), seguidament en parella (2), i finalment, amb el grup (4). Les activitats de foli giratori les realitzem més en activitats classificades com d’inici, ja que cada grup base apunta en un foli el que saben envers un tema concret. Es va completant el foli amb les aportacions de tots els grups. Finalment, les activitats de grups d’experts, les distribuïm de la següent manera:Cada grup base té una persona experta en un tema concret. Aquestes persones que han d’investigar sobre un tema concret formen un grup d’experts. Per a concloure, cada expert li explica al seu grup base el tema investigat.

  Per a decorar la porta de la classe, la van dur a terme a través del grup cooperatiu. Cada grup dissenyava el seu projecte, s’exposava a la resta dels alumnes i es feia una tria del que els agradés més. Un cop fet això, es van posar mans a l’obra i entre tots/es van crear la decoració de la porta.

  Cicle Superior:
  Durant la primera setmana del curs es va fer un recull de propostes que els alumnes havien de presentar i argumentar davant els altres companys per tal d’aconseguir captar les votacions dels companys cap a la seva proposta. Per això es va fer necessària una recerca per internet i per diferents llibres de la biblioteca del centre i del barri. En aquesta ocasió el treball va ser individual.

  Al final de la setmana de campanya es va realitzar la votació per escollir el personatge que representaria els nostres grups ( Hipàtia, Newton, Einstein, etc…).

  Això va comportar gestionar la informació aconseguida treballant diferents estratègies de processament, de resum,  per conèixer científics matemàtics de tots els temps i una visió breu de les seves aportacions i teories claus.

  Es va habilitar un espai a l’aula per tal de penjar les diferents propostes per a que tothom pogués tenir al seu abast la informació per poder  escollir amb garanties.

  La següent fase va comportar la realització de diferents actuacions per conèixer millor els matemàtics escollits: la vida, inicis, fites i aspectes rellevants… Es va fer a través del plantejament de diferents dubtes que van anar resolent amb un treball en grups cooperatius amb diferents tècniques: substància, 1-2-4, resolució a 4 bandes, trencaclosques, lectura cooperativa, llapis al centre, foli giratori, etc...

  Amb el total de la informació treballada es van realitzar una presentació PREZI per grup que, posteriorment van presentar als companys d’altres nivells. Les posteriors tasques per tal d’assolir els objectius previstos, van comportar l’elaboració de diferents materials com preguntes Hot Potatoe, Kahoot, exercicis al DRIVE, etc...

  Les tasques globalitzades (ja que van treballar-se des de les diferents àrees de llengua, matemàtiques, plàstica, medi, etc...) van tenir una acció final que va ser la decoració de la porta de l’aula recollint tots els elements més significatius i que representaven els respectius noms escollits.

  L’activitat conjunta final es va dur a terme durant la setmana cultural on es va realitzar una gimcana on cada grup- classe va preparar un enigma amb la seva solució que va formar part del joc matemàtic de l’escola. Cada classe va escollir la tècnica de representació artística: collage, pintura, llapis de fusta, volumetria...

  Avaluació:

  L’avaluació s’ha dut a terme al llarg de tot el curs tenint en compte els indicadors d’avaluació pertinents que cada cicle.

  S’ha tingut en compte l’avaluació inicial dels coneixements relacionats amb els diferents subtemes utilitzant diferents activitats, com per exemple, el foli giratori, les aportacions verbals dels alumnes, etc...

  Com a eines de recollida d’informació hem fet servir l’observació directa amb recollida de notes de camp, el recull d’evidències de la recerca i tractament d’informació que han dut a terme, així com els productes finals, decoració de la porta, vídeos, imatges, jocs, etc...

  S’han elaborat diferents fulls d’autoavaluació tant des de la perspectiva individual com grupal. En els grups de cicle superior la coavaluació ha estat fonamental ja que han après a considerar uns criteris objectius a l’hora de valorar les aportacions de cada un. També ha estat important dedicar uns moments a la reflexió de les actuacions d’èxit i d’aquelles altres que caldria millorar com a eina d’aprenentatge.

  Valoració i /o conclusions:

  Es tracta d’una experiència positiva, ja que la treballem d’una manera transversal en la que tota la comunitat educativa hi té cabuda. Cada nivell participa i s’implica segons les seves possibilitats i les seves necessitats educatives.

  Està molt integrada en la metodologia ordinària i és un element motivador i significatiu pels alumnes.

  Conceptes  claus:

  Enigmes, mesura, lògica, treball cooperatiu, càlcul, geometria, relacions, connexions, algoritmes, científics-matemàtics, jocs tradicionals i de taula, resolució de problemes, comunicació i representació, eines de mesura, ciència matemàtica.

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.