dilluns, 18 de juny de 2018

DEFC, dia de l'educació física al carrer. Escola Agustí BartraAlumnat de l’escola Agustí Bartra ha participat en el DEFC (Dia de l’educació física alcarrer) el dia 25 d’abril de 2018 com a final d’un projecte que han estat preparant prèviament a l’escola durant les classes d’EF i altres sessions a l’aula.

Centre educatiu: Agustí Bartra
Coordinador:  Enric Àlvarez
Curs acadèmic: 2017-2018
Nivell: Primària

Àmbit d'implicació: CentreCompetències: 
 • Mostrar hàbits saludables en la pràctica d'activitats físiques i en la vida quotidiana. 
 • Valorar la pràctica habitual de l'activitat física com a factor beneficiós per a la salut.


Àrees: Educació física.

Objectius
 • Planificar activitats per poder-les dur a terme, participar en l'organització de la jornada.
 • Convidar a les persones que passejaven pel parc a participar en les activitats que havien preparat, explicar-les i fer-les amb elles.
 • Informar a les persones del parc quins beneficis té l'educació física per la salut.


  Activitats realitzades: 

  Vídeo resum del dia de l'Educació Física al carrer: 
  Metodologia i recursos utilitzats: A la matèria d'Educació Física s'hi van destinar quatre sessions a realitzar i desenvolupar aquest projecte. 

  Sessió 0:

  En aquesta sessió es va proposar a l'alumnat la possibilitat de participar en la jornada el qual va acceptar. Aleshores, es van elaborar grups heterogenis on cadascun d'ells va haver de trira dues activitats de les que han après i treballat durant el curs. 

  A partir d'aquestes propostes el mestre en va escollir una tenint en compte el material disponible i les possibilitats de transportar-lo el dia de la jornada.

  Sessió 1:

  Durant aquesta sessió es van presentar els objectius de l'activitat, les tasques a dur a terme, els criteris i instruments d'avaluació que es faran servir. A més a més, es va presentar el dossier d'aprenentatge a cada grup.

  Cada un dels membres del grup es van repartir els rols de treball que s'han mantingut durant tot el projecte: Coordinador/a, secretari/a, animador/ i encarregat/da de material.

  Una vegada ja tots tenien els rols marcats es van repartir les tasques a fer el dia de l'educació física al carrer. Aquestes tasques anaven des de transportar, preparar i recollir el material necessari per fer l'activitat, presentar-se i explicar a les persones que passegin pel parc en què consisteix l'activitat, informar i convidar a les persones a que facin l'activitat, entre d'altres.

  Per tant, cada grup planifica les activitats físiques que es faran, aquestes han de ser: activitats variades, amb diferent nivell de dificultat i que es puguin fer en poc temps.

  Sessió 2:

  Durant aquesta sessió es van preparar els diferents arguments per convèncer a les persones que passegin pel parc a realitzar activitat física. L'altra part de la sessió cada grup va seguir practicant les activitats físiques que havien planificat.

  Sessió 3:

  Aquesta sessió va servir per a simular com es farien les activitats el dia de la jornada amb l'ajuda del mestre i on aquest, valora i avalua si cada membre del grup ha complert amb la seva responsabilitat i el funcionament del grup en general. 


  Així doncs, durant el Dia de l'Educació Física al Carrer es van anar repartint fulletons realitzats pels alumnes explicant els beneficis que tenia la realització de l'activitat física i animant als ciutadans a realitzar-la amb ells.

  Valoració: Donat que cada vegada més s'utilitzen transports per moure's per la ciutat i es camina menys es molt important que no perdem de vista tots els beneficis que aporta realitzar activitat física durant el dia a dia. 

  Aquesta activitat no només motiva als alumnes a realitzar activitat física a l'escola preparant les seves pròpies activitats sinó que també anima i convida als ciutadans de Terrassa a que la realitzin amb ells. D'aquesta manera, no només fan ells educació física sinó que també impliquen als ciutadans de Terrassa. És molt interessant perquè es consciencia a la gent de la importància i dels beneficis que té l'activitat física per a la nostra salut.

  El fet de que els alumnes creïn i planifiquin les activitats que ells desitgin, fa que augmenti la seva motivació per a l'educació física. 


  Per a més informació, es pot consultar aquesta web fent clic aquí.

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.