dilluns, 18 de juny de 2018

El club de lectura de l'aula d'acollida de l'Institut MontperdutA l'Institut Montperdut es disposa d'una aula d'acollida molt potent que serveix per proporcionar a l'alumnat nouvingut una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. Dins d'aquesta aula d'acollida es duu a terme una activitat anomenada "Club de lectura".


Centre educatiu: Institut Montperdut
Coordinadora: 
Curs acadèmic: 2017-2018
Nivell: Secundària
Àmbit d’implicació: Centre
Competències: Competència lingüística, aprendre a aprendre.
Àrees: Transversal


  Objectius:
  • Integrar als alumnes al barri.
  • Fomentar el gust per la lectura en alumnes d'aula d'acollida.
  • Tenir un espai on parlar català fora de l'institut.

  Descripció:
  Durant tot el curs s'han fet tres tallers en total relacionats amb la lectura.

  El primer taller es va proposar de fer una activitat juntament amb la directora de la biblioteca del districte que va consistir en llegir un llibre, fer-ne un treball posterior a l'aula d'acollida i a la biblioteca fer un taller sobre la lectura.
   Club de Lectura de l'Institut Mont Perdut:   El segon taller va consistir en llegir un llibre anomenat "Trampa de foc" que anava relacionat amb el dia de la dona i per tant, es va proposar des de la biblioteca realitzar un taller contrastant les condicions laborals de les dones a Catalunya amb les del seu país d'oriegen. En aquest taller es van posar en relleu les diferències de gènere en quant a fer les tasques de la llar i es va conscienciar als alumnes que no només ho ha de fer la dona sinó que és responsabilitat de tots.

   El tercer taller va consistir en realitzar un "Conta contes", una activitat que ja s'estava realitzant a la biblioteca i consistia en llegir contes als nens petits de l'escola que està al costat d'aquesta. Els alumnes van seleccionar contes d'arreu del món per explicar als nens petits i van escollir el que estava ambientat en el seu país de procedència. 

   Aquests van ser: el conte del marroc, el conte de la República Dominicana i una rondalla de la història del drac de Banyoles. 

   Valoració:
   En general els tallers han anat força bé i encara que l'activitat del "Conta contes" era una activitat molt arriscada pel fet que els alumnes encara no parlen el català de manera fluïda el dia de l'actuació va anar molt bé. Tant la professora de l'aula d'acollida com la bibliotecària van quedar molt satisfets amb l'activitat i els alumnes també. 

   Durant totes les activitats disposen de voluntaris lingüistes que ajuden als alumnes nouvinguts a parlar el català de manera fluïda. 
   Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.