dilluns, 3 de juny de 2019

Padrins i fillols a l'Escola El Vapor


L'Escola procura disposar d'un temps i espai per tal que aquestes experiències ens ajudin a viure amb més plenitud i a conviure. L’escola vetlla per establir climes que facilitin la circulació de la paraula, l’intercanvi d’experiències i sabers entre alumnes. 
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19 (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/e/escola-el-vapor)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.