dimarts, 11 de juny de 2019

Noticiari visual de l'Escola VallèsNoticiari realitzat a l’escola el Vallès, durant les sessions d’ambients.
Centre educatiu: Escola El Vallès 
Curs acadèmic: 2018-2019
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació: Competència Comunicativa
Àmbits: Llengua i Literatura


Informació elaborada pel centre  (https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=MsRHStGS4U0)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.