dilluns, 17 de juny de 2019

ApS Let's clean up Europe de l'Institut Can Roca

Let’s clean up Europe 2019

30 persones, entre alumnes, famílies i professorat, ens vam trobar per netejar un espai de l’Anella Verda de Terrassa.


Centre educatiu: Institut Can Roca
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Social i ciutadana, Naturals

https://inscanroca.com/2019/05/24/resultat-de-laccio-de-neteja-lets-clean-up-europe-2019/
Informació elaborada pel centre (https://inscanroca.com/2019/05/24/resultat-de-laccio-de-neteja-lets-clean-up-europe-2019/)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.