dilluns, 17 de juny de 2019

Projecte vincles a l'Institut Can Jofresa

El projecte “Vincles” dona suport a les tardes a les Escoles Agustí Bartra, Pau Vila, President Salvans i Ramón y Cajal.
Centre educatiu: Institut Can Jofresa
Curs acadèmic: 2018-2019 i anteriors
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Social i ciutadana,  Personal

https://agora.xtec.cat/iescanjofresa/portada/acte-dagraiment-als-alumnes-voluntaris-vincles-2/
Informació elaborada pel centre (https://inscanroca.com/2019/05/24/resultat-de-laccio-de-neteja-lets-clean-up-europe-2019/)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.