dimarts, 11 de juny de 2019

L'Escola Antoni Ubach rep a l'escriptor Ricard Bonmatí

L’escriptor Ricard Bonmatí comparteix la seva obra amb els nens i les nenes de 2n i de 4t.  Prèviament s’havien llegit, respectivament, els poemari “Estimades feres” i el llibre de teatre “Pizza tres Alícies (No perdem el cap)”.


Centre educatiu: Escola Antoni Ubach 
Curs acadèmic: 2018-2019
Nivell: Cicle Inicial i Cicle Mitjà
Àmbit d'implicació: Competència Comunicativa
Àmbits: Llengua Catalana i Literatura

https://agora.xtec.cat/esc-antoniubachisoler/general/visita-de-lescriptor-ricard-bonmati/
Informació elaborada pel centre i incorporada a la seva web    (https://agora.xtec.cat/esc-antoniubachisoler/general/visita-de-lescriptor-ricard-bonmati/)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.