dimarts, 11 de juny de 2019

L'Escola Marià Galí treballarà per "comunitats"

El centre, alumnes i professorat, comença a treballar per comunitats i espais d’aprenentatge.


Centre educatiu: Escola Marià Galí 
Curs acadèmic: 2018-2019
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació: Gestió de centre


https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/m/escola-maria-gali-guix
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/m/escola-maria-gali-guix)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.