dimecres, 5 de juny de 2019

Col·laboració de les famílies a l'Escola Joan XXIII

Projecte de creació de material didàctic i pedagògic, pensat per les mestres d'Infantil i elaborat per un grupet de mares

Centre educatiu: Escola Joan XXIII
Curs acadèmic: 2018
Nivell: AMPA
Àmbit d'implicació: Recursos Educatius
Àrees: Diverses
https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/j/escola-joan-xxiii
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/j/escola-joan-xxiii)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.