dimecres, 5 de juny de 2019

Projectes a l'Institut Jaume Cabré


Tops And Tips, La Setmana Lenta
Conjunt d'activitats que complementen el treball per projectes: Tops: Punts forts; Tips: Punt millorables.

Centre educatiu: Institut Jaume Cabré
 Curs acadèmic: 2018
Nivell:Primer cicle d'ESO
Àmbit d'implicació: Projectes
Àrees: Diverses
https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/j/institut-joan-marques
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/j/institut-joan-marques)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.