dimecres, 5 de juny de 2019

Els ambients a l'Escola Torredemer

Els espais de joc són entorns o ambients acollidors que busquen crear un clima de benestar i acollida

Centre educatiu: Escola Joan Torredemer Canela
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Infantil, Cicle inicial, Cicle Mitjà
Àmbit d'implicació: Autonomia i Iniciativa personal,

https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/j/escola-joan-torredemer-canela
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/j/escola-joan-torredemer-canela)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.