divendres, 18 de maig de 2018

Avui toca anar a comprar. Escola Pere Viver

L'escola Pere Viver presenta un model d'activitat de matemàtiques a partir de situacions de la vida real. Títol: Avui toca anar a comprar

Centre educatiu: Pere Viver

CoordinadoresÀngels Sánchez,
 Rosa Maria Calatayud

Curs acadèmic: 2017-18

Nivell: 5è de Primària

Àmbit d'implicació: Cicle

Competències: Matemàtica

Dimensions:

 • Resolució de problemes
 • Raonament
 • Connexions matemàtiques

Àrea: Matemàtiques

Objectiu
L'objectiu principal de l'activitat és que aprenguin a fer operacions amb decimals a través de situacions de la vida real.

  Model problema


  Treballem


  Metodologia i recursos utilitzats:
  La prèvia a aquesta activitat és tot un treball amb els nombres decimals, operacions i resolució de problemes.
  Es  treballa de manera individual, amb portàtil.

  A partir d’una situació real i propera com és fer  la llista de la compra els alumnes calculen els preus dels productes que troben en un catàleg de supermercat. Se’ls facilita l’enllaç del catàleg online que està en vigència en el moment de fer l’activitat.

  Fan les operacions en els fulls que tenen.

  Una vegada acabada l'activitat, el tutor revisa com l'han fet i pren nota dels resultats dels alumnes i els hi fa un retorn per poder fer una coavaluació. És a dir, es fa la correcció entre tots els alumnes i rectifiquen allò que calgui, més tard, verbalitzen què és el que han fet malament, amb la finalitat que coneguin la resposta correcta i entenguin el perquè ho han fet de manera errònia.

  Valoració:
  És una activitat molt interessant ja que a partir de situacions reals que es poden trobar en el seu dia a dia practiquen contingut del currículum. És una activitat diferent i no convencional i per tant, augmenta la motivació dels alumnes. 
  Un altre aspecte interessant d'aquesta activitat és el tema de la coavaluació ja que és molt enriquidora. Amb aquest procediment, els alumnes prenen més consciència sobre el que han fet malament i integren de manera més ràpida els continguts.

  Conceptes clau: resolució de problemes
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.