dimecres, 4 d’abril de 2018

Venem loteria, treball de la competència matemàtica a l'Escola Bisbat d'Ègara

A l'escola Bisbat d'Ègara treballen la matemàtica en grups cooperatius a partir de problemes reals.
En aquesta presentació també es podent trobar els instruments d'avaluació emprats en el treball de grup: Checklist, autoavaluació del treball de grup, base d'orientació i rúbrica d'aquesta.
També es presenta un problema, com a repte individual.
Finalment s'hi troba una taula relacionant dimensions/competències treballades, criteris d'avaluació i instruments d'avaluació emprats.

Centre: Bisbat d'Ègara
Coordinadors/es
Curs acadèmic: 2016-2017
Nivell: 6è de primària
Àmbit d'implicació: Cicle
Competència: Matemàtica
Àrea: Matemàtiques
ObjectiusResoldre problemes reals aplicant les matemàtiques    Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.