dilluns, 19 de març de 2018

Tallers matemàtics a l'escola Sala i Badrinas

L'escola Sala i Badrinas es replantegen l'aprenentatge de les matemàtiques. En aquesta publicació expliquen les fases del replantejament i les noves actuacions desenvolupades i les tasques que tenen per a elaborar.Centre educatiu: Sala i Badrinas
Coordinadors/es
Curs acadèmic: 2016-17
Nivell: Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Matemàtica
Àrees: matemàtica
Objectiu:
  • Canvi de metodologia de treball de les matemàtiques a nivell d'escola
Descripció: 
A partir de les reunions de claustre es dissenyen els diversos tallers on es desenvoluparà l'aprenentatge de les matemàtiques.

Conceptes clau: tallers matemàtics


    Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.