dilluns, 12 de març de 2018

Treball del còmic a l'escola Bisbat d'Ègara

A l'escola Bisbat d'Ègara treballen el còmic amb el suport de la tecnologia

Centre educatiu: Bisbat d'Ègara
Coordinadors/es
Curs acadèmic: 2017-18
Nivell: cinquè de Primària
Àmbit d'implicació: cicle
Competències: comunicativa lingüística. Crear textos amb diversitat de recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions
Àrees: llengua catalana / informàtica
Objectiu: Realitzar un còmic online i en grup per als fillols de P-5  Descripció:
  Lectura conjunta d’alguns còmics amb la PDI.
  Pluja d’idees sobre l’estructura i els recursos emprats en aquest tipus de text.
  Lectura conjunta de les característiques d’un còmic de la pàgina web Còmic 

  Per treballar les onomatopeies s'utilitzen les següents pàgines:
  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/barcelona/despresbis3.htm 
  http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/comic.htm

  Realització de diverses activitats per treballar els diferents recursos: delta, bafarades, onomatopeies i la imatge (planificació i punt de vista).
  Realitzar la planificació del còmic per als fillols en petit grup.

  Elaboració del còmic per als fillols a l’aula d’informàtica amb el programa Toondoo.

  Metodologia i recursos utilitzats:
  Es realitza una primera sessió de presentació on s’exposen models de còmic i a partir d’aquí es fa una pluja d’idees per veure el tipus de text, estructura i recursos que s’utilitzen.
  Posteriorment es realitzen unes activitats per anar treballant aquests recursos i ampliar els coneixements previs dels alumnes.
  A continuació es proposa un treball en grup. Dividim els alumnes en grups de 4-5. Els facilitem una plantilla de planificació del text que hauran de treballar.   Mentre es va elaborant la planificació, el/la mestre/a revisa la part de funcionament de la llengua de manera que ells puguin anar autocorregint les errades.
   Un cop planificat el text, baixen a l’aula d’informàtica per realitzar el còmic online.


   Avaluació:
   • En acabar el còmic realitzen una autoavaluació del treball en grup amb una petita reflexió amb propostes de millora de cara a un proper treball en grup. 
   • El mestre pren nota de la planificació del còmic de cada grup i del resultat final.

   Valoració:
   És una activitat que es valora molt positivament, ja que les activitats que s’hi realitzen, el treball en grup, l’elaboració a l’aula d’informàtica i, sobre tot, la finalitat que té l’activitat,  fa que sigui molt atractiva.

   El còmic un cop finalitzat s’imprimirà i cada alumne de cinquè li donarà al seu fillol (alumne de P-5).

   Conceptes clau: còmic
   Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.