dimecres, 21 de febrer de 2018

LECXIT a l'escola Abat Marcet

El programa LECXIT disposa de 13 punts a Terrassa, en aquest vídeo es pot veure una mostra de les activitats que es porten a terme a l'Escola Abat Marcet on l'alumnat voluntari està cursant Cicles Formatius a l'Institut Montserrat Roig.


Centre educatiu: Escola Abat Marcet
CoordinadoraRaquel Rangel
Tècniques del PEE de Terrassa: Nathalie Emond i Margarita Garrigó
Curs acadèmic: 2017-18
Nivell: Cicle Mitjà
Àmbit d'implicació: Activitats extraescolar de foment de l’èxit educatiu dels PEE de Terrassa
Competènca: Competència lingüística, lectora
Àrees: llengua catalana castellana

  Objectius
  Fomentar actituds positives envers la lectura, millorar l’hàbit lector, i enfortir la comprensió lectora dels infants.

  Descripció: 

  És un  programa liderat per la Fundació Jaume Bofill arreu de Catalunya amb l’objectiu de millorar el gust per la lectura, l’hàbit lector i la comprensió lectora dels infants.

  A Terrassa forma part de les activitats organitzades pels Plans Educatius d’entorn. Hi ha 13 punts LECXIT entre escoles i biblioteques amb voluntariat dels instituts i voluntariat adult. L’Abat Marcet és un d’aquests punts LECXIT i rep voluntaris de Cicles Formatius de l’institut Montserrat Roig.

  Metodologia i recursos utilitzats:

  Lectura 1x1. Es formen parelles de lectura que es mantenen durant els mesos que dura el programa (de novembre a abril). Ca da setmana es troben per llegir durant 1 hora. El voluntariat s’acosta a l’alumnat amb propostes de lectura i animació lectora que respectin el nivell de l’alumnat i les seves preferències lectores.

  Les sessions es desenvolupen a la biblioteca de l’escola i els llibres que s’utilitzen són de format i tipologies el més variat possible.

  Avaluació: 
  Per veure els resultats i treure propostes de millora s es fan enquestes quantitatives i qualitatives per a tots els implicats en el projecte: famílies, alumnat, voluntariat, direccions dels centres, professorat referent i tutors.

  Valoració:
  El centre està molt content del programa. millora la competència lectora dels i les alumnes i crea vincles entre l’escola i l’institut.

  Conceptes clau: Gust per la lectura, LECXIT

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.