dimecres, 13 de desembre de 2017

Grup Experimental de Plurilingüisme a l'Escola J. Torredemer


Durant el curs 2015 / 2016 l’escola Torredemer va entrar a formar part del Grup Experimental de plurilingïsme, GEP. 
Coordinadors/es: Equip directiu i professorat
Curs acadèmic: 2015-2016
Nivell: Infantil i Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana
  Per a veure més informació els projectes realitzats pels alumnes, es poden consultar, fent clic als enllaços de continuació:
  Projecte 1
  Projecte 2
  Projecte 3


  Àrees: Llengua anglesa

  Objectius: Potenciar el plurilingüisme per a obtenir una millor comunicació entre les persones i a nivell global, tot aprofitant les llengües que tenim a les escoles i les que es puguin incorporar de nou, incloent-les dins dels aprenentatges de tot tipus.


  Metodologia i recursos utilitzats: S'utilitzen projectes a partir de la negociació i aprenentatges basats en problemes.   L’experiència es concreta en un termini de dos anys a l’escola  i  inclou:
  • Formació per l’Equip Directiu i per les mestres que hi intervenen directament en el desenvolupament de les activitats amb alumnat
  • Elaboració del projecte d’escola per part de l’Equip Directiu i elaboració de projectes per part de les mestres per  aplicar amb l’alumnat.
  • Supervisió i correcció de la documentació per part dels formadors.
  • Aplicació dels projectes, avaluació de seguiment per part d’inspecció i memòria final.
  • Compromís de donar difusió a través dels canals que l’escola té al seu abast: famílies, pàgina web, blogs, publicacions del municipi i altres.
  • Compromís de transferència a la resta del Claustre i en especial amb les tutories dels grups on s’apliquen ells projectes.
  • Compromís de continuïtat de la metodologia de treball desenvolupada i del tractament de les llengües.
  Les línies de treball definides a nivell de projecte d’escola estan relacionades amb:
  • AICLE: science
  • English com a vehicle de comunicació: etwinning
  •  English a altres àrees: música, physical education a primària, mediateca in english i science a educació infantil.
  El contingut de les formacions a mestres s’ha concretat en el treball per projectes en dues modalitats metodològiques:
  •  Projectes a partir de la negociació
  • Aprenentatge basat en problemes (ABP, PBL en anglès).
  Partint d'aquesta base s'han desenvolupat projectes en anglès:
  • El conte i el treball dels sentits a P3
  • PE a cicle inicial
  • Projecte sobre les POPS i projecte sobre espècies invasives a 5è.
  • L'òpera (Florence Foster Jenkins) i com preparar un musical a 6è.
  • Etwinning a CM amb Eslovènia, Grècia i Turquia. Utilitzant l'anglès com a llengua comunicació dins d'un espai virtual compartit a partir de vídeos i videoconferències. S'intercanvien presentacions de les persones, dels centres, entorns, aspectes culturals, costums i cançons. 

  Valoració: És una activitat molt enriquidora pels alumnes i permet treballar la llengua anglesa de manera diferent i dinàmica. A més a més, s'ha potenciat la comunicació en anglès així com també la creativitat i el treball cooperatiu. Un altre aspecte positiu és que han intercanviat experiències, costums i tradicions amb gent d'arreu d'europa i per tant, han conegut altres maneres de fer i de treballar.


  Conceptes clau: Llengua anglesa, cultures, tradicions.
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.