dijous, 14 de desembre de 2017

Projecte medi social i natural a l'institut de Matadepera

Des del curs 2015-16 l'institut de Matadepera treball per projectes. Aquesta és una mostra del projecte conjunt de les assignatures de coneixement del medi natural i social. 

Coordinadores: Esther Gonzàlez (Professora de Medi 1r d'ESO); Cesca Nogales i Carmen Herencia (Professores de TecMat de 1r d'ESO)
Curs acadèmic: 2015-2016
Nivell: Secundària
Àmbit d'implicació: 1r cicle d'ESO
Competències: aprendre a aprendre, digital, comunicativa, lingüística i interacció amb el medi físic. 
Àrees: Coneixement del medi social i natural
Objectius: Treballar les competències del currículum a través de l'experimentació.
 
Metodologia i recursos utilitzats: Per a dissenyar el projecte conjunt de medi natural i medi social, van agafar com a base el currículum i les competències necessàries pel nivell corresponent. El seu objectiu era treballar les competències a través de l'experimentació en forma d'activitats formatives.

Algunes d'aquestes activitats que es van realitzar són les següents:
  • Com sóc a medi?
    • En aquesta activitat els nois van valorar quina actitud tenien a medi i amb el medi. Es pretenia que fessin un anàlisi crític sobre el que ells creien, per tant, van treballar i desenvolupar la capacitat crítica. 
  • Observació d'una espelma
    • Els alumnes havien d'observar una espelma i van analitzar com era l'espelma abans de cremar i com era una vegada cremada. Van veure que l'espelma canviava de forma, olorava, mesurava i pesava diferent... a través d'aquesta activitat van aprendre a utilitzar el mètode científic utilitzant l'observació.
  • La torre d'espaguetis
    • Se'ls donava com a material: espaguetis, cinta adhesiva i llaminadures. Havien d'intentar, a través del treball cooperatiu, construir la torre d'espaguetis més alta de la classe. En aquesta activitat desenvolupaven el treball cooperatiu.
Valoració: Va ser una activitat molt interessant ja que tots els nois i noies estaven implicats a les activitats. El projecte no només es tractava de fer les activitats sinó que posteriorment, es feien dossiers on explicaven tot el que havien vist i fet a l'activitat. A través d'aquests fulls assolien les competències restants.
L'avaluació dels professors es feia a través de la observació als alumnes mentre feien l'activitat, de rúbriques fetes pels propis alumnes, de tests que els ajudaven a comprovar els ensenyaments obtinguts a partir del joc però que no tenien nota...

Aquest projecte acabava amb una exposició oral oberta per a tots els pares i mares dels alumnes on s'explicava tot el que s'havia fet i el procés seguit, ensenyant vídeos i fotografies. A partir d'aquesta última exposició van treballar tant la competència digital com la competència lingüística i comunicativa. 

Conceptes clau: projecte interdisciplinari, secundària
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.