dimarts, 20 de desembre de 2016

Mediació entre iguals a l'INS Cavall BernatA l'Institut Cavall Bernat tenen un servei de mediació entre iguals que els permet treballar els conflictes d'una manera dialogada i respectuosa. 


Coordinadors/es: Felicitat Llop
Curs acadèmic: 2016-17
Nivell: secundària
Àmbit d'implicació: Projecte de Centre
Competències: Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana


  Objectius: 

  • Millora de la cohesió i el clima escolar
  • Conèixer i poder aplicar un procés de mediació
  • Millorar el comportament en situacions de conflicte i crear un entorn d’aprenentatge constructiu
  • Crear un espai de mediació dins del centre
  • Promoure el respecte i la comprensió entre l’alumnat
  • Potenciar la importància del diàleg i la mediació davant un conflicte

  Metodologia:

  A l’Institut Cavall Bernat porten a terme un servei de mediació entre iguals. Es formen a una sèrie d’alumnes per tal de capacitar-los per portar a terme un procés de mediació en cas de conflicte. Utilitzen la mediació com a eina de resolució pacífica de conflictes. L’institut habilita un espai on es pugui dur a terme la mediació d’una manera tranquil·la i relaxada.

  Un procés de mediació compta amb les següents parts:

  -      Els alumnes parlen amb les persones implicades al conflicte per separat, per tal de valorar si el conflicte és susceptible de mediació o no. S’ha de tenir en compte que la mediació és un procés voluntari i, per tant, cap persona pot estar obligada a realitzar-la.

  Una vegada les parts implicades accedeixen a formar part del procés de mediació:

  -     Es fa una sessió conjunta amb les parts implicades al conflicte on es presenten les normes i el funcionament de la mediació. Els mediadors es presenten i deixen clara la seva neutralitat i confidencialitat davant el conflicte. Les normes han de quedar clares i acordades abans de començar el procés. S’ha de parlar i escoltar per torns i d’una manera respectuosa en tot moment.
  -     Cada part explica el problema des de el seu punt de vista, intentant buscar punts comú per facilitar l’entesa. És molt important incidir en cóm es senten les parts implicades, ja que els sentiments i les emocions juguen un paper molt important en un conflicte.
  -      El mediador intenta aclarir el conflicte a partit de l’escolta activa, mostra empatia i clarifica les diferents versions.
  -   Una vegada escoltats els diferents punts de vista, es passa de l’exposició als interessos. Què necessiten ambdues parts per tal de que el conflicte es solucioni? S’ha de definir el conflicte com a un ítem que ens competeix a tots, on tots estem implicats.
  -     Quan ja s’han exposat els interessos, es fa una pluja d’idees amb possibles vies de solució del conflicte i s’avaluen aquestes opcions fins arribar a un acord.
  -   Es redacta un acord molt concret per tal de que sigui avaluable. S’arriba a un compromís de quedar per una pròxima sessió en un temps i avaluar la situació de l’acord. Si en aquesta pròxima sessió tot va correcte i no s’ha arribat a cap altre conflicte, la mediació es dóna per finalitzada.

  Valoració:

  La mediació entre iguals és una bona manera de crear un clima de cohesió i respecta al centre. És una forma alternativa i constructiva de tractar el conflicte. El conflicte és una font d’aprenentatge i creixement personal, contribueix a la millora i a l’enriquiment en les relacions entre persones. Introduir el servei de mediació entre iguals al centre és una oportunitat perquè els alumnes s’adonin de que no és necessària la presència d’un adult per poder arribar a una solució quan es produeix un conflicte, sinó que entre ells poden arribar a un acord a través del diàleg i el respecte. L’èxit d’un procés de mediació no només és arribar a la resolució del conflicte, sinó també crear un clima on les eines de resolució no siguin la violència i l’agressivitat. A més a més, quan es treballa la mediació també s’exerceixen tècniques de comunicació i habilitats socials. Aquesta és una pràctica molt útil i que té resultats clars i efectius dins l’àmbit educatiu.

  Conceptes clau: mediació, conflicte, respecte, comprensió, diàleg
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.