dijous, 12 de gener de 2017

El Projecte Educatiu de l'Escola de Rellinars

L’ESC Rellinars, escola rural, unitària, destaca el treball de competències tals com la d’aprendre a aprendre, la comunicativa lingüística i audiovisual, l’autonomia i la iniciativa personal, i d’altres, a través del treball per projectes, la documentació, la intervenció dels alumnes, i la forma d’entendre el procés avaluatiu. 
Aquesta notícia mostra algunes activitats del centre dins d'aquesta metodologia competencial per projectes.

Centre Educatiu: Escola Rellinars
Nivell: Educació infantil i primària
Àmbit d'implicació: Projecte de Centre
Competències: Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual i Autonomia i la iniciativa personal L’escola de Rellinars és un centre educatiu rural situat al poble de Rellinars; aquesta té un conjunt de característiques molt particulars marcades pel context  dins del qual es troba inserida (baix nombre de població, esta situada a menys de dos quilòmetres del Parc de Sant Llorenç del Munt, etc.).


Algunes consideracions prèvies en relació al centre que hauríem de tenir en compte per a poder comprendre la seva forma de treballar són: l’escola de Rellinars és una escola jove (aquest és el seu quart curs d’història); el sistema de graduació del centre també és singular, donat el baix nombre d’alumnes matriculats, però per altra banda els pocs mestres. A l’escola podem trobar-hi alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys distribuïts en 4 grups/3nivells: 2 d’infantil amb 17 alumnes d’entre 3 a 5 anys, un grup de mitjans amb 20 nens i nenes d’entre 1r i 3r de Primària i un grup de grans format per 24 alumnes de 4t a 6è de Primària.


Descripció:

A continuació no pretenem descriure una pràctica educativa concreta, sinó que volem fer referència a l’innovador Projecte Educatiu del Centre i a la forma, així com a l’aplicació a les aules d’aquest ideari.

cimg6854A continuació destacarem algunes activitats/projectes que realitzen els alumnes de cadascun dels tres nivells i que ens ajuden comprendre una mica millor la innovadora forma de treballar que té el centre (Aquestes experiències ampliades i moltes d’altres, es poden consultar  a la pàgina web del centre, que és http://www.xtec.cat/ceiprellinars/):

El grup dels grans:

Aquest grup d’infants va participar a La Trobada d’Escoles Novelles, on varen exposar en públic les seves reflexions al voltant del seu propi procés d’aprenentatge. La presentació es titulava “Com aprenem nosaltres?”, i era la transmissió de les reflexions finals, que aquest grup d’alumnes duia molt de temps preparant a l’aula, en relació a com aprenen.
Destaquem algunes d’aquestes reflexions, que ens ajuden a veure els tipus de processos d’E-A que s’impulsen des del centre:

- Per tal que l’aprenentatge pugui ésser significatiu s’han de diversificar les estratègies educatives (debats, exposicions, conferències, investigacions, etc.); és important saber fer servir l’eina adequada per a cada treball;
- La avaluació és molt important en tots els moments del procés educatiu. S’ha de concebre com quelcom transversal;
- Importància de la reflexió per aprendre a pensar per nosaltres mateixos.
 
Si desitgeu ampliar la informació d’aquesta experiència podeu accedir al següent enllaç on se’ns presenten uns vídeos explicatius.

El grup dels mitjans:

Un dels projectes que desenvolupen els alumnes d’aquets grup d’edat és el següent:
un projecte conjunt amb nens i nens d’escoles de Santander i Galícia, per tal de treballar les diferències horàries (a quina hora surt el Sol a cada zona, etc.).

Aquí podeu veure algunes fotografies d’aquesta experiència.

El grup dels petits:

Destaquem el projecte “Mares i fills/es de la nostra classe”, inspirat en l’exposició anomenada “Maternitats - Fotografies i narracions de Bru Rovira” de la Fundació Obra Social “la Caixa”.
Aquest projecte consta de vàries parts, que són:
- Comenten/reflexionen/imaginen el que hi ha darrera d’algunes fotografies de l’exposició d’en Bru Rovira;
-   Els nens es converteixen en fotògrafs/retractats i es fan fotografies amb les seves mares, per posteriorment fer-ne una exposició;
-   Parlen sobre com n’és d’important per als infants la seva mare i dibuixen alguna cosa que els agrada fer amb ella;
- Reflexions diverses entorns de la maternitat utilitzant diversos instruments/estratègies, com ara “Hem estat dins la panxa de la mare?” “Les plantes tenen mare?”;
- Els nens fan un mural amb fotografies de mares i fills que han seleccionat;
-  Situen en el temps a en Bru Rovira i a la Isabel Muñoz;
-  Van al museu a veure l’exposició sobre la infància de la Isabel Muñoz i en fem fotografies;
-   Pensen un títol per l’exposició i en parlen entre tots. Decideixen que l’exposició és dirà: “Mares i fills/es de la nostra classe”;
-  Tornen a mirar les fotos del Bru Rovira i les representen gestualment.
-  Parlen sobre el seu futur com a pares i  mares i ho representem amb un dibuix;
-  Fan un díptic per l’exposició i el fan arribar a tota l’escola i a tot el poble;
-  Finalment preparen i fan la conferència i l’exposició de “mares i fills de la nostra classe”.

Si desitgeu més informació, o veure fotografies sobre l’exposició “mares i fills de la nostra classe” cliqueu aquí

Si us voleu informar sobre l’exposició anomenada “Maternitats” d’en Bru Rovira, podeu mirar el següent vídeo.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.