dimarts, 20 de desembre de 2016

La força de la cançó a l'Escola El Vallès


A l'Escola El Vallès els alumnes de 4t treballen diferents aspectes i valors a través de la música i la cançó. 
Coordinadora: Sílvia Bruguera
Curs acadèmic: 2015/16
Nivell: 4t
Àmbit d’implicació: Projecte de cicle
Competència: Competència comunicativa lingüística i musical
Àrees: música i llengues

  Objectius:
  • Treballar els valors a través de la música
  • Incrementar la motivació de l’alumnat
  • Potenciar l’expressió artística
  • Treballar la cooperació i el treball en equip
       Metodologia i recursos utilitzats:
     Els alumnes treballen una sèrie de valors a través de la música i les cançons. Es pretén treballar l’educació emocional a partir d’aspectes com la convivència, la llengua, la tradició o la diversió. Es realitzen diferents activitats a partir de cançons triades expressament d’acord amb l’aspecte que es vol treballar. Les activitats estan relacionades amb el cant, el ball, l’expressió corporal i artística. S’introdueix la música a altres àrees del currículum com les llengües, cosa que permet treballar el dictat amb una metodologia més amena i endinsar-se en la comprensió oral i escrita. Treballar les emocions a partir de la música també permet potenciar la cohesió grupal i el treball en equip.

       Valoració:
     Treballar amb la música és una bona forma per potenciar les habilitats i capacitats dels alumnes. És una experiència que estimula la creació d’un clima amè i creatiu dins l’aula. La música permet treballar tan la comunicació oral i la interpretació, com la comprensió i expressió escrita. Fa que els alumnes estiguin més receptius i motivats davant els continguts acadèmics i estimula la capacitat imaginativa i creativa.

  Conceptes clau: valors, música, llengües

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.