dilluns, 12 de desembre de 2016

L'Escola Rosella i la robòtica

A l'Escola Rosella els alumnes treballen la robòtica a partir del plantejament de reptes, han d'utilitzar el coneixement matemàtic i la seva imaginació per tal de donar-hi solució. 


Coordinador: Pedro Arranz
Curs acadèmic: 2016-17 i 2017-18
Nivell: Educació Infantil i Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències:  Tractament de la Informació i competència digital, MatemàticaAutonomia i Iniciativa personal. 
Àrees: Matemàtiques   Objectius


  • Treballar a partir del plantejament de reptes.
  • Introduir els alumnes al món de la tecnologia.
  • Treballar la creativitat, imaginació i resolució de problemes.
  • Potenciar el treball en grup i la cooperació entre l’alumnat.
   

  Metodologia i recursos utilitzats:
  Els alumnes de CS treballen durant 10 sessions amb un programa informàtic anomenat Scratch. Al principi de la sessió se’ls planteja reptes que han d’intentar solucionar amb imaginació, coneixement matemàtic i bon sentit de l’orientació. Treballen per tallers en grups i intenten posar solució als reptes amb la col·laboració i participació de tots els membres del grup. Se’ls introdueix al món de la tecnologia d’una manera experimental. 
  Però aquest projecte no només es desenvolupa a CS sinó que s'estèn a tot el centre:

   Programació    Valoració:


   Aquesta experiència és positiva i enriquidora. És una forma innovadora de treballar la tecnologia i involucrar a l’alumnat en la resolució de problemes cooperant en equip. La idea de que els alumnes vegin una continuïtat en aquesta activitat és positiva ja que l’alumnat li veu un sentit a l’aprenentatge i es creen aprenentatges significatius.

   Conceptes clau: Robòtica, matemàtiques, tecnologia.

   Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.