dijous, 17 de març de 2016

Activitats intercicles a l'institut Cavall Bernat

Els nois i noies de Cicles Formatius de l'institut Cavall Bernat expliquen, guien, col·laboren i fan de mestres
als seus companys i companyes. En aquesta publicació es troba una mostra de les diverses activitats intercicles que porten a terme. També es mostren altres activitats curriculars que porta a terme l'alumnat de CF.


CoordinadorsRomà Revelles, Alba Oliver
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell: Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Grau Superior i ESO
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i CulturalAprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.