dijous, 17 de març de 2016

Mòbils, drons, robòtica i impressores 3D a l'institut Torre del Palau

A l'institut Torre del Palau incorporen els mòbils per a ús educatiu i s'inicien en els drons la robòtica i les
impressores 3 D


Coordinador: Evaristo Gonzàlez Prieto
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell:  ESO
Àmbit d’implicació:  Projecte de centre
Competències: Competència audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d’autonomia i iniciativa personal, interacció amb el món físic i competència social
Àrees: tecnologia  Objectius
  • Incentivar l’ús del telèfon mòbil de forma responsable i amb normes dins de l’aula.
  • Educar en la independència de l’aparell tecnològic amb criteris, des de la pràctica a peu d’aula.
  • Treballar a partir de tecnologia innovadora
  Descripció
  L’Institut Torre del Palau té un projecte en marxa, en el qual intervenen professorat i alumnes que permet i incentiva l’ús dels telèfons mòbils de forma responsable i amb normes.
  Aquests projecte vol introduir l’ús dels dispositius a les aules, entre d’altres raons perquè són unes eines molt potents que també han de servir per aprendre a estar interconnectats i treballar uns bons hàbits i valors humans.
  Les noves tecnologies permeten interactuar per aportar i rebre informació, estimular les relacions socials, contribuir a la dinàmica econòmica i dinamitzar tecnologies que no paren de renovar-se. És per això que hi ha una dependència digital de quasi tothom que va en augment.
  Són unes eines molt potents que també han de servir per aprendre a estar interconnectats i treballar bons hàbits i valors humans.  Així doncs, el repte és anar més enllà i veure’ls com a tecnologies amb grans possibilitats de formar-se, i no solament entre adolescents.
  Aquest projecte el complementa l’article de Evaristo Gonzàlez “El telèfon mòbil a peu d’aula: de la dependència a la independència”. On ens parla de l’ús de les noves tecnologies i la dependència digital de quasi tothom en aquest tema.  Ens informa que des de la pràctica de la gestió del centre de treball de l’institut Torre del Palau de Terrassa, a més de participar en mSchools, aquests curs estan treballant amb una aplicació informativa que descarreguen les famílies i professorat als seus mòbils o tauletes de manera gratuïta.  Aquesta aplicació permet efectuar els controls d’assistència o incidències diverses.
  També realitzen un seguit d’actuacions amb drons, robòtica i impressores 3D. Han iniciat uns projectes on els alumnes i mestres hi estan molt implicats. Els alumnes realitzen treballs de recerca relacionats amb aquests temes.
  Metodologia i recursos utilitzats:
  Actuacions per tal de fomentar el bon ús de la tecnologia mòbil a l’aula i en l’entorn de l’alumnat.
  Novetats del curs:
  1. Ús d’una aplicació per enviar a les famílies informació puntual dels fills. El professorat passa llista i envia la informació corresponent d’assistència a les famílies, també informa d’activitats diàries de l’alumnat o incidències diverses. Les famílies reben un missatge instantani en 2 franges horàries, així com també pengen informació pública a les pàgines de Facebook i Twitter.
  2. Creació d’aplicacions: 3r i 4rt d’ESO dins del programa MSchools de GSMA, MWC, i el Departament d’Ensenyament estan treballant dins de la creació d’una aplicació.
  3. Foment de l’ús del telèfon mòbil quan no funcionen els ordinadors corresponents de l’alumnat. Ja que utilitzen poc el format en paper, de llibres i altres recursos, per tal de fomentar les noves tecnologies.
  4. Proporcionar l’ús del mòbil a l’aula per treballs col·laboratius.
  5. Pilotatge d’una aplicació per afavorir la mediació en conflictes entre alumnes, per tal de fomentar la resolució de conflictes, sense suplantar la mediació presencial en aquests casos.
  A més a més l’ús d’impressores 3D, la construcció de robots i drons, programació Scratch són altres tecnologies que es porten a terme a l’institut.

  Valoració
  Com bé diu l’article: “El telèfon mòbil, per tant, és un altre dispositiu que cal incorporar a l’aula i que serveix per treballar el binomi llibertat i responsabilitat i també per aprendre des de qualsevol lloc. No és imprescindible el seu ús educatiu però ja forma part del funcionament del món: la vida és mòbil. Si volem evitar la dependència del dispositiu, eduquem en la independència de l’aparell amb criteris, des de la pràctica a peu d’aula.”
  Aquests projecte fomenta el bon ús de les noves tecnologies, per tal de donar una mirada diferent a la utilització d’aparells mòbils en la vida quotidiana dels alumnes. Dins de l’aula, es pot utilitzar el mòbil de manera diferent, és un bon recurs educatiu que cal treballar de manera responsable i amb les respectives normes.

  Conceptes claus:  Comunicació, TIC, mòbils

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.