dimarts, 15 de març de 2016

Col·laboració escola Lanaspa i escola Crespinell

Les escoles Lanaspa i Crespinell comparteixen projecte educatiu. L'objectiu és integrar l'alumnat dels dos centres en activitats conjuntes.
Centre educatiu: Escola Lanaspa Giralt i Escola Crespinell
Coordinadores: Mercè Arqué, Mariona Torredemer, Núria Altet, Maria Torras
Curs acadèmic: 2015-16 encara que es tracta d'un projecte consolidat des de fa 25 anys
Nivell: Educació Infantil i Primària
Àmbit d’implicació: Projecte educatiu conjunt entre centres
Competència: Competència comunicativa i lingüística, artística i cultural, d’autonomia i iniciativa personal i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana, competència digital
  Objectius
  • Fomentar la cooperació entre els nens i nenes de les 2 escoles, perquè puguin compartir i aprendre junts, gaudir i acompanyar-se al llarg de la seva escolaritat.
  • Potenciar la diversitat i l’escola inclusiva.
  • Col·laborar entre les dos escoles de forma intensa i conjunta.

  Descripció

  Fa 26 anys que l’escola Lanaspa i l’escola Crespinell comparteixen el patí de l’escola, són dos escoles que es troben una davant de l’altre i van començar a compartir les hores d’esbarjo i actualment treballen conjuntament en molts aspectes comuns.

  Metodologia

  En un primer moment van començar compartint una estona del dia com era l’hora del pati, seguidament van fer sortides conjuntes per tal de que els nens i nenes de les diferents escoles, des de ben petits, treballessin i col•laboressin entre tots. A hores d’ara, realitzen moltes activitats conjuntes, com la Setmana Cultural, colònies, educació visual i plàstica, informàtica i alguns tallers.
   Les dos escoles han creat un projecte d’integració on els nens i nenes de l’escola d’educació especial i els nens i nenes de l’escola ordinària tenen un vincle d’amistat entre ells i comparteixen i aprenen moltes coses junts, disfrutant i acompanyant-se al llarg de la seva escolarització. En el vídeo podem veure com entre tots realitzen un taller de manualitats per nadal, i s’ajuden entre ells.

  Valoració

  Aquests dos centres comparteixen un mateix projecte educatiu. S'organtizen i preparen activitats conjuntes que comparteixen, i creen una relació natural entre les famílies de les dues escoles. Això permet que tots, alumnes, mestres i famílies gaudeixin de la diversitat i de la col:laboració entre els alumnes dels centres.
  Es tracta d'un projecte de futur per tal que els alumnes, quan siguin més grans, tinguin una visió diferent del món, sense excloure a ningú.


  Conceptes claus: Diversitat, inclusió, escoles, projecte de centre

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.