dimecres, 22 d’octubre de 2014

Videoclip en llengua anglesa des alumnes de 6è de l'Escola Marià Galí

Prenent com a model el videoclip de la cançó "Daft Punk" del grup  Pentatonix, els alumnes de 6è de l'Escola Marià Galí, vam preparar i enregistrar el seu propi videoclip, fent play-back. Els alumnes van cercar a la xarxa el videoclip original i la lletra de la cançó. Van treballar la dicció de la cançó i es van repartir el temps i  els fragment que faria cadascú. També van organitzar els moviments i balls. La roba la van triar ells: blanc o blau per assemblar-se al vídeo original.
Centre educatiu: ESC Marià Galí
Curs acadèmic: 2013-2014
Professorat: Lidia Rovira
Nivell: Cicle superior: 6è curs 
Àmbit d’implicació: Primària
Competència: Competència comunicativa, Competències artística,  Competència d'autonomia i iniciativa personal, 
Àrees / Matèries: Llengua estrangera, Plàstica;   
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.