dilluns, 27 d’octubre de 2014

Llibreta personal: eina d'aprenentatge a l'ESC Rellinars

A l'Escola Rellinars es fa servir la llibreta personal com a eina d'aprenentatge i d'avaluació. Per fer conscients a l'alumnat del que fan per aprendre i per entendre l'avaluació com a regulació.

Coordinador: Xavier Geis 
Curs acadèmic: 2013-2014
Nivell: infantil i primària
Àmbit: Centre
     Competència: Competència comunicativa,  d'autonomia i iniciativa personal,  
Àrees / Matèries / Mòduls: totesLa llibreta personal és una de les eines que utilitza l'Escola de Rellinars per què cada alumne prengui consciència del què sap, com ho ha après i què ha de fer per millorar-ho, juntament amb els informes trimestrals, les rúbriques, el treball per projectes, les explicacions al altres, fer memòria mirant els treball... 
Què inclou la llibreta personal? Compromisos, projectes, notícies, reflexions, agenda, normes ortografia, apunts, sabers de grup, ...

L’ús de la llibreta d’aula

"Aquesta llibreta d’aula, serveix per recopilar tota 
aquella informació important per tu, perquè t’ajudi a reflexionar sobre el què i el com aprens, a organitzar tots els teus aprenentatges i a relacionar-te amb tothom..."

"La llibreta t’ha de servir a tu , però també la farà servir la família i les mestres de l’escola per poder tenir una bona comunicació entre tots plegats.
És important que us l’aneu mirant, revisant al llarg del curs i que els pares també se la mirin, així sabran com t’organitzes, quins són els teus compromisos, puguin signar la nota dels deures i fer qualsevol anotació que ells creguin convenient per comunicar-se amb la mestra..."
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.