dimecres, 22 d’octubre de 2014

Construïm ponts i Creixem plegats amb la música. Un projecte d'aprenentatge i servei de l'institut Can Roca amb l'escola Fàtima


Els nois i noies de 1r d’ESO ofereixen concerts de flauta, guitarra, percussió i cant a l’alumnat del Centre Municipal d’Educació Especial Fàtima. 
Aquest projecte es realitza des de l’optativa “Creixem plegats amb la música”, treballant de manera transversal i implicant diferents assignatures, principalment la de "Timó de Vida".
Tot l’alumnat de 1r d'ESO Interpreten peces musicals amb flauta, algunes amb percussió i acompanyament de guitarra. Igualment, alguns alumnes de l’institut han interpretat dues peces conjuntament amb alguns alumnes de l’Escola Fàtima. 

Centres educatius: Institut Can Roca i Escola Fàtima
Coordinadores: Pepi Torres i Maria Carme Sánchez


Curs acadèmic: 2013-2014, 2014-2015
Nivell: secundària
Àmbit d'implicació: zona
Competències: Artística i CulturalAutonomia i Iniciativa personal
Àrees: Educació Física i Música
Professorat:  Tot el concert ha estat ideat per la Maria Giner, professora de música de l’institut, en col·laboració amb la Begoña López, professora de música de l’escola Fàtima
Participen: Núria Nieto i Cristina López, Jesús Garrido, Luci Pérz, Anna Massagué, Pili Pérez, Mabel Romera 
Objectius:
  • Potenciar l'amistat
  • Potenciar la valoració dels altres
  • Crear il·lusions
  • Aprendre plegats
Enllaç a la pàgina de l'institut Can Roca i a l'escola Fàtima.Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.