dijous, 3 de juliol de 2014

Georeferenciació: Activitat de l'aula oberta de l'INS Blanxart

Els alumnes de l'aula oberta de l'Institut Blanxart han georeferenciat l'Escultura a la Dona Treballadora, d'Andreu Alfaro, en un treball interdisciplinar de socials, llengües, plàstica i TAC. Aquesta activitat forma part del pilotatge del projecte de georeferenciació del patrimoni monumental, immaterial i natural de Catalunya que ha endegat el Departament d'Ensenyament patrocinada per GSMA en el marc del progranma mSchools.
http://mhm.itinerarium.cat/
Mapa interactiu: georeferenciat
Centre educatiu: Institut Investigador Blanxart 
Coordinador/a: Moisés Ruiz
Curs acadèmic: 2013-2014
Nivell: Segon  cicle d'ESO
Àmbit d’implicació: Aula Oberta
Competència: Competència comunicativa, Competències artística,  Competència d'autonomia i iniciativa personal, Competència digital
Àrees / Matèries / Mòduls: Totes


Descripció:
El projecte de georeferenciació del patrimoni català Mobile History Map (MHM) és un treball col·laboratiu realitzat per les escoles de Catalunya, amb la voluntat d’oferir a la ciutadania un recurs de consulta del patrimoni en la línia de l‘aprenentatge–servei.
La proposta didàctica es basa en el treball de cerca i elaboració de documentació sobre un element patrimonial i la seva georeferenciació amb l’ús de dispositius mòbils (telèfons i tauletes) i utilitzant la plataforma web i l’aplicació per a dispositius mòbils (App) Mobile History Map. Aquesta APP la trobareu a la Play Store amb el nom MHM..
L'INS Blanxart ha referenciat l'Escultura de la Dona Treballadora de Terrassa, incorporant imatges, textos i audioguies en català, castellà i anglès.
La podeu trobar en el punt que indica la imatge. Tamble podeu trobar la versió anglea d'aquesta informació al blog de l'aula oberta del Blanxart.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.