divendres, 20 de juny de 2014

Aprenentatge Servei amb el barri a l'Institut Blanxart

El projecte d'Aprenentatge-Servei "Connectem amb el barri" s’integra dins del conjunt de mesures d’atenció a la diversitat a segon cicle d'ESO,  incloses en el projecte educatiu de centre de l’ Institut Investigador Blanxart de Terrassa.
Aquesta activitat involucra alumnes de segon cicle d'ESO de l'institut Blanxart els quals fan pràctiques a  les escoles bressol municipals Soleia i Tabalet i a comerços del barri com la botiga "Fauna Paradís"

Curs: 2013-2014
Activitat:  Lectura en veu alta
Centre: Institut Investigador Blanxart, Llar Soleia i Llar Tabalet
Etapa:  segon cicle d'ESO
Coordinadors: Beth Cos i Joan Peinado juntament amb Mireia Munné (E.B. SOleai), Conxita Navarro (E.B. Tabalet) i Yolanda García (botiga "Fauna")
Objectius:
  • Motivar els alumnes.
  • Retornar-los la confiança en les seves possibilitats d’èxit personal.
  • Reforçar l’adquisició de les competències bàsiques a través de l’aprenentatge significatiu, l’ús de les TIC i de l’expressió oral i escrita.
  • Assolir el títol de graduat en ESO.
  • Prevenció de l’abandonament escolar
Àmbit d¡aplicació: Projecte de centre d'Aprenentatge-Servei
Competències: Competència digital, competència d'aprendre a aprendre, i competència social i ciutadana, competència comunicativa.

S'ha presentat a la 4a jornada d'experiències Aprenentatge i Servei (ApS) organitzada pel Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. La versió actual dóna continuïtat a la del curs anterior, i ha estat elaborada des del departament d’orientació i psicopedagogia.
Activitat trimestral, consistent en unes pràctiques, amb un conveni de participació, dels alumnes amb cada una de les institucions, centres educatius i botiga "Fauna". 

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.