divendres, 4 de juliol de 2014

Conte il·lustrat col·laboratiu a l'ESC Joan Torredemer de Matadepera

Els alumnes de tots els cicles de l'ESC Joan Torredemer de Matadepera van elaborar col·laborativament un llibre digital: text, il·lustracions, audio;també editat  en  paper sobre el "gegant" de l'escola: El Jan de la Riera.
Centre educatiu: Escola Joan Torredemer de Matadepera
Coordinador/a: direcció del centre
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: Infantil y primària
Àmbit d’implicació: Centre
Competència: Competència comunicativa, competències artística,  competència d'autonomia i iniciativa personal, competència digital
Àrees / Matèries / Mòduls: Totes

Descripció:
L'escola va promoure un concurs literari "La història del Jan de la Riera"
Aquest concurs va ser guanyat pels alumnes Anna Palomo (cicle mitjà)  i Marcel Arenys (cicle inicial) i a partir d'ambdues composicions es va confegir aquest conte, basat en el "gegant" de l'escola: "El Jan de la Riera".
Posteriorment, les mestres van explicar el conte a totes les aules, engrescant als nens i nenes a il·lustrar-lo en una nova tasca col·laborativa. Tot això va donar com a resultat un llibre de 40 pàgines,  editat per l'escola amb l'ajuda municipal.
Finalment, 15 alumnes de diferents cursos van posar veu a les 15 pàgines de text del conte per crear una versió audiovisual del llibre, editada en CD-ROM.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.