dimecres, 16 de juliol de 2014

Padrins i fillols a l'ESC Torredemer de Matadepera

Entre parelles d'alumnes dels tres primers cursos i dels tres darrers cursos de l'escola s'estableix una relació personal i educativa a la que anomenem padrins/fillols. El padrí o la padrina té cura, és model i ajuda al fillol o fillola, en aspectes molts diverses de la vida escolar i personal.
Centre educatiu: Escola Joan Torredemer de Matadepera
Coordinador/a: direcció del centre
Curs acadèmic: permanent 
Nivell: Infantil y primària
Àmbit d’implicació: Centre
Competència: Competència comunicativa,  d'autonomia i iniciativa personal, artística i cultural, aprendre a aprendre, social i ciutadana 
Àrees / Matèries / Mòduls: Totes


Objectius    
  • Afavorir la cohesió social i i els vincles afectius entre els alumnes.
  • Desenvolupar la responsabilitat i el respecte
  • Ajudar a l'educació emocional: compartir bons moments, bons treballs, satisfaccions, neguits...
  • Afavorir el pas d’infantil a primària.
Funcionament
El nen o nena fillol respecta, confia, creu, i aprèn del padrí, se sent protegit i acompanyat, amb algú de referència a l’edifici de primària, “el dels grans”. Igualment, els  padrins mantenen el contacte amb l’etapa infantil a través dels vincles amb els fillols.
Les parelles padrí/fillol es conviden mútuament per compartir i ajudar-se en  patis, festes, rues, intercanvi de treballs i informacions treballades a les diferents àrees, lectures, exposicions, teatre, contes,  jocs, berenars, espais...
Per exemple, a les rues i altres sortides de l'escola, ja no es veu la cordada d'alumnes d'infantil, seguint la mestra, sinó que van aparellats, agafats de la mà, amb els seus padrins, fent més rica i autònoma l'activitat i permetent a les mestres una altre tipus de relació amb els grups.
Igualment, quan algun grup ha fet un treball d'aula o han acabat d'estudiar un tema, tenen ganes de mostrar-ho o explicar-ho als seus padrins (o al seus fillols), ja sigui en grup classe o per grupets. L’equip de mestres programa les trobades, acompanya, observa, reajusta... i valora molt positivament aquesta línia transversal de treball.
És molt gratificant veure les actituds i valors que desenvolupen els nostres nens i nenes , també l’estima que sorgeix entre ells i elles que traspassa les parets i horari escolars, ja que fora de l’escola els vincles continuen existint i així ens ho fan saber les famílies.
Organització
A 3r es comença a ser padrí dels  companys que acaben d’arribar a l’escola, P3. Aquesta relació  es manté en passar de curs. Per tant, sempre hi ha parelles de padrins-fillos entre P3 i 3er,  P4-4t, P5-5è  i 1r-6è.... amb les mateixes parelles, per la qual cosa la relació personal arriba a ser molt estreta.
Quan els alumnes de 6è marxen de l’escola són especialment acomiadats pels seus fillols, que ja estan acabant 1r i per tant acabaran de tenir el rol de fillols. El següent curs, 2n de primària, no són ni padrins ni fillols, és un curs de transició per ser padrí/na en arribar a 3er. 

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.