diumenge, 1 de juny de 2014

SuViTA Entorn de treball en línia


A les escoles Sant Llorenç, Montserrat i Serra de l'Obac, van trobar necessari disposar d’un suport digital per a presentar les propostes de treball, de tal manera que es puguin treballar tant a escola com a fora de l’escola.
Nosaltres vam escollir les eines de google que ens permetien generar una plataforma, a través de la Web d'entorn, que permet als alumnes i als professors interaccionar amb el seu propi drive i amb les activitats proposades. El vam denominar  SuViTA (Suport   Virtual del  Treball de l’Aula)
Centre educatiu: ESC Sant Llorenç del Munt, ESC Montserrat, ESC Serra de l'Obac
Coordinador: Juanjo Cárdenas
Curs acadèmic: A partir del curs 2012-2013
Nivell: Primària
Àmbit d'implicació: Alumnat i professorat
Competències: Comunicativa Lingüística; Competència digital; Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, 

Objectius: Facil·litar un entorn virtual de treball tant a alumnat com a professorat
 
Conceptes clau: Entorn virtual; Google apps; treball en línia; 

SuViTA neix de la necessitat de trobar una plataforma a l’abast dels alumnes, de les famílies i de l’escola que ens permeti superar les limitacions de la xarxa local del centre i millorar el treball escolar de l’alumne amb les eines digitals del núvol.

Necessitàvem una plataforma de treball que ens permetés fer el mateix recorregut que fa la feina en paper però amb suport digital. Proposar activitats als alumnes i que en  el mateix entorn ells les poguessin desenvolupar i presentar. Una vegada els alumnes presenten les activitats, el mestre les ha de poder corregir i retornar. Per últim la feina s’ha de poder guardar i arxivar.

Al mercat existeixen aquestes plataformes però costen diners, t’has de subscriure i pagar una quota de manteniment. La nostra escola, com la majoria, no disposa d’aquests diners i s’han de buscar solucions lliures i gratuïtes.

Vam veure que hi havia plataformes de emmagatzematge de documents i eines al núvol: skydrive, dropbox, box, googledrive,...

La maduració digital del centres ens facilita l’accés al núvol i l’ús de recursos digitals gratuïts.
SuViTA utilitza GoogleApps per a l’Educació que permet als centres educatius gestionar totes les eines de Google i afegir “apps” d’altres fonts de forma gratuita.

Nosaltres el que fet és crear una plataforma web que gestiona de forma eficient els permisos i les carpetes  de GoogleApps.

Aportacions del treball al núvol amb SuViTA
  • ·      Ofereix emmagatzematge extern (segur + capacitat)
  • ·      Contribueix a l’assoliment de competències digitals
  • ·      Facilita el treball compartit i col·laboratiu
  • ·      Obre una nova línia de contacte alumnes-mestres
  • ·      Aporta programari al núvol (eines apps)
  • ·      Possibilita la continuïtat del treball fora del centre
  • ·      Permet el seguiment de les famílies
  • ·      Permet el seguiment de les famílies

Com veiem els treball al núvol ens aporta un desenvolupament competencial en tres aspectes fonamentals: tecnològics, educatius i socials.

Treballant amb SuViTA

El disseny de SuViTA ens porta a una metodologia de gestió de l’aula més competencial, ens dona la possibilitat d’un treball més autònom per part de l’alumne, un accés ràpid a internet i una forma activa de col·laborar dintre i fora de l’aula.

D’altra banda, s’adapta fàcilment a les característiques específiques de cada centre. Es poden afegir i treure característiques en funció de les necessitats i de la maduració digital de cada escola.

Un aspecte clau, en escoles amb menys recursos és la facilitat de fer servir qualsevol programari extern, a banda de tenir un programari propi al núvol ampliable amb “apps” de tercers.

No haver de fer cap instal·lació per a fer servir les eines és una altra característica que ajuda a que els alumnes de les famílies amb menys recursos puguin treballar fora de l’escola i continuar accedint a les activitats que els hem preparat al núvol. Poden anar, si no disposen d’internet a casa, a llocs gratuïts en es poden conectar: bilioteca, esplai, punt òmnia,...
Per tant, plantejar la possibilitat de convertir l’aula ordinària en un aula digital suposa un repte que requereix una planificació clara i una certa complicitat de l’escola, la direcció i els companys. 

Podeu veure la plataforma de l'Escola Sant Llorenç fent clic en aquesta imatge:
     

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.