dijous, 5 de juny de 2014

L'escola Rosella crea codis QR amb informació dels carrers de ViladecavallsEl nostre projecte, s’engloba a dins d’una activitat d’aprenentatge servei APS, té com a objectiu donar informació sobre els diferents carrers del poble de Viladecavalls, a través de codis QR enllaçats a un bloc creat pels alumnes i fer conéixer als seus habitants la història i orígen dels carrers del seu Municipi.

Podeu veure tota la informació


Curs acadèmic: 2012-2013 i 2013-14
Centre educatiu: ESC Rosella de Viladecavalls
Coordinador/a: Els grups de treball han estat dirigits per les tres tutores: Judith Alzina, Cristina Arean i Isabel López.. La coordinació amb l’Ajuntament : Lina Espel, directora de l’escola.  . Col·laboració de la Sra. Salut Turu, veïna del poble de Viladecavalls.
Nivell: Cicle superior d'Educació Primària
Àmbit d’implicació: Projecte de centre
Competència: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competències artística i cultural,  competència digital, competència d'aprendre a aprendre,  i competència social i ciutadana.

Els habitants de Viladecavalls, de totes les edats, podran gaudir d’aquest treball i consultar de forma ràpida i pràctica, la informació relacionada amb el tema, en els blocs realitzats pels alumnes.
Des de l’escola, volem promoure en l’alumnat, l’interés pel seu poble i fer-los sentir útils a la comunitat, senyalitzant els punts estudiats.

Aquesta activitat va ser premiada  al Mobile Learning Awards 2014: Presentació


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.