dimecres, 13 de novembre de 2013

Impuls a la lectura. Comprensió lectora. Modelatge taller de lectura amb alumnes. Escola Serra de l'Obac

Aquesta activitat està emmarcada en la formació d'Impuls a la lectura que porta a terme el centre. És un taller de lectura on es treballa l'estratègia de comprensió lectora d'identificació de les paraules clau d'un text per a elaborar un mapa conceptual

Centre educatiu: Escola Serra de l'Obac
Mestra que porta a terme el taller: Deseada Climent
Grup impulsor: Eleazar Ballesteros, Lourdes Cairó, Cesca Creus, Blanca González, Anna Guillamón, Estefania Lorenzo, Esther Anna Orús, Montserrat Reyes, Alícia Tomàs
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: 4t de primària
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal
 

Àrees: llengua catalana i coneixement del medi social
Objectiu: Identificar les paraules claus d'un text per a elaborar un mapa conceptual

Metodologia i recursos utilitzats:
Valoració:
El taller ha estat molt profitós per als/les alumnes amb els quals hem treballat. El modelatge lector, les activitats cooperatives i les activitats d'autoavaluació proposades han enriquit la seva experiència lectora.

També ha permès treballar en una mateixa línia el grup de mestres que hi hem participat. Les activitats del taller es tenen presents a la lectura de qualsevol text, de qualsevol àrea. També està ajudant a la implementació de la metodologia emprada i a fer-la extensiva a d'altres nivells. Tot plegat, ajuda a una línia coherent que beneficia tot l'alumnat de l'escola.

Conceptes clau:
Lectura, aprenentatge, metodologia 

Accés a la pàgina web del centre fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.