dimecres, 18 de setembre de 2013

Impuls a la Lectura. Escoles Antoni Ubach, Serra de l'Obac, Roc Blanc i Instituts Nicolau Copèrnic i Mont Perdut. Curs 2012-13

Aquesta notícia presenta el conjunt de les experiències presentades a la Jornada de cloenda de la formació intercentres d'Impuls a la lectura (ILEC) dels centres de Terrassa, del curs 2012-2013:  Escoles Antoni Ubach, Serra de l'Obac, Roc Blanc i Instituts Nicolau Copèrnic i Mont Perdut.


Centres educatiusEscoles Antoni Ubach, Serra de l'Obac, Roc Blanc i Instituts Nicolau Copèrnic i Mont Perdut
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: Primària i Secundària
Àmbit d'implicació: centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual
Àrees: Llengua catalana
Objectius: Impulsar la lectura al centre
  Llegir per aprendre. Escola Antoni UbachLa competència comunicativa. Escola Serra de l'Obac
Pla d'impuls a la lectura. Institut Nicolau Copèrnic


Pla d'impuls a la lectura. Institut Mont Perdut
Lectura en veu alta. Escola Roc Blanc

L'avaluació amb rúbriques. Escola Roc Blanc
Padrins i fillols. Escola Roc Blanc
Pots trobar més informació al Bloc dels Equips LIC del Vallès Occidental A un c-lic-k! 
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.