divendres, 12 de juliol de 2013

El món del cinema. Escola Ginesta

Una activitat de l' Escola Ginesta per apropar als nens i nenes el món del cinema, conèixer  i descobrir  la seva historia, els diferents gèneres, les seves característiques, la vida i l’obra dels actors i actrius més importants...  Al mateig temps que utilitzen  tècniques motivadores com l'ùs de les noves tecnologies, l'elaboració d’un guió cinematogràfic o rodatge d’un curt...
Centre educatiu: Escola Ginesta
Coordinadores: Teresa Farrés i Carme Rodríguez
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: 6è curs de Primària
Àmbit d'implicació: aula
Competències: aprendre a aprendre, comunicativa lingüística i audiovisual, autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació i competència digital...
Àrea: Projecte InterdisciplinariObjectius: 
- Donar a conèixer  i descobrir  les fites més important relacionades amb el desenvolupament de la indústria cinematogràfica: des de l’antiguitat fins a l’actualitat.
- Conèixer els diferents gèneres del cinema i les seves característiques més importants així com alguns exemples de films de cada un d’ells.
- Conèixer i investigar sobre la vida i l’obra d’alguns dels actors i actrius més importants de la història del cinema.
- Utilitzar  tècniques motivadores per fer l’aprenentatge: utilització de les TAC, elaboració d’un guió cinematogràfic i rodatge d’un curt,...


- Entendre el significat de paraules més tècniques sobre el tema en els seus diferents aspectes.
- Col·laborar amb interès en totes les activitats, tant si suposa esforç d’estudi o treball com si són de participació col·lectiva.
- Col·laborar amb interès en totes les activitats, tant si suposa esforç d’estudi o treball com si són de participació col·lectiva.
Descripció
Cada grup classe va elaborar un curt seguint el procés de creació normal per a qualsevol film: escriptura i elecció de la millor història, conversió de la història a llenguatge cinematogràfic (guió), elaboració de l’story board, distribució de les diferents tasques (maquillatge, ambientacions, localitzacions, vestuari, càmeres, elecció de la música,...) i rodatge. 

Metodologia i recursos utilitzats

PAS 1: A partir d’una conversa en gran grup sobre possibles temes d’interès, cada alumne va escriure en un paper el tema que més li agradaria desenvolupar.
Posteriorment es va elaborar un llistat amb les propostes seguit d’una votació per escollir-ne un.  
El tema seleccionat fou “El món del cinema”.

PAS 2: Determinació de coneixements previs. 
-Per a començar i com a qualsevol projecte de treball, les preguntes inicials plantejades que ens van plantejar foren:
Què saben el nostres alumnes sobre el tema que volen treballar?
Què més volen saber sobre el tema escollit?  
-Per iniciar el tema es van portar a terme unes xerrades introductòries fetes per un expert: història del cinema, gèneres, story board i plans de rodatge,...  

PAS 3: Desenvolupament
-Recerca  d’informació col·lectiva e individual a partir de la informació rebuda a les xerrades: elaboració de murals sobre els diferents gèneres cinematogràfics, muntatge d’una línia del temps sobre les fites més importants de la història del cinema,  elaboració d’un petit dossier personal de treball sobre els aspectes històrics i tècnics. 
-En petit grups, es van escriure diverses narracions com a projecte del futur guió. Després es va escollir la millor història i es va passar a llenguatge cinematogràfic elaborant el guió definitiu i es van seleccionar els actors i actrius, diferenciant entre principals i secundaris. 
Es van crear diferents grups de treball per a desenvolupar les diferents tasques: story board, maquillatge i perruqueria, vestuari, música i efectes, localitzacions i ambientació, càmeres i ajudant de direcció. 
Es va elaborar el cronograma de les sessions de treball i, finalment, es va rodar i muntar el curt amb la col·laboració del director de cinema Geoffrey Cowper.

PAS 4: Avaluació
-Graella d’autoavaluació personal.     
-Valoració de forma explícita de la resolució del dossier de treball i l’elaboració dels diferents treballs proposats per a desenvolupar el tema.
-Avaluació continua respecte a l’evolució del treball diari: participació, compromís, responsabilitat, relació amb el grup de treball,  qualitat de les activitats proposades, tant durant les tasques teòriques com durant el rodatge del film. 

Valoració
En fem de l’experiència una valoració positiva donat que el nostra alumnat s’ha implicat activament des del començament de la proposta, tant en la part d’investigació com en la part pràctica. Els resultats han estat dos curts, “L’arbre màgic” i “Tots per un i un per tots”,  fruit de la creativitat i la gran motivació de cada grup classe. 

Conceptes clau

Llenguatge cinematogràfic: gèneres, guió, story board, plans, tècniques de rodatge i de  muntatge.

Aquestes i altres experiències als blocs de l'escola: 
EDUCACIÓ INFANTIL A LA GINESTA 
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.