dijous, 11 de juliol de 2013

La improvisació i La commedia dell’arte. Activitat APS. Institut Egara


El treball de recerca de batxillerat consistent en muntar l'obra de Goldoni " El criat de dos amos" es converteix en una activitat d'aprenentatge servei que involucra a alumnes de 3er i 4rt d'ESO, els quals seran actors de l'obra. El treball de recerca consisteix en preparar i muntar l'obra, treballant el text, la veu, el gest, el vestuari,  les màscares, l’atrezzo, el tríptic i el cartell de promoció de l’obra.Títol: La improvisació i La commedia dell’arte. Activitat APS 
Centre educatiu: Institut Ègara
Coordinador/a: Conxa Grau i Jaume Cabanes responsables del seguiment d’un treball de recerca de 2n de batxillerat
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: ESO i batxillerat
Àmbit d’implicació: Etapa i curs
Competències: Aprendre a aprendre, comunicativa lingüística, autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació i competència digital i competència artística i audiovisual
Àrees: Llengua catalana i Visual i Plàstica
 


Objectius:

Donat que és una proposta d'aprenentatge i servei es marquen diferents tipus d'objectius: els que es proposen les alumnes que porten a terme el treball de recerca, els adreçats als voluntaris de portar a terme el servei de proposta educativa (alumnes de diferents nivells) i els objectius adreçats a qui reben aquest treball educatiu i comunitari (la comunitat escolar).


Els objectius concrets del projecte són:
Per les alumnes que porten el treball de recerca:
- Reflexionar sobre el seu propi procés d'aprenentatge.
- Compartir els seus coneixements i competències amb els altres.
- Planificar la feina i gestionar el grup de teatre.
- Millorar la seva autoestima, fent un treball de recerca que ajuda a la formació d’altres companys.
- Millorar l'expressió verbal i corporal.
Pels alumnes de 3r i 4t ESO i 1r de bat.  que representen l’obra de teatre:

 • Millorar la seva autoestima, fent una feina reconeguda i gratificant .
 • Millorar la seva actitud de forma global: col·laborar amb altres companys, organitzar el material, respectar i esperar el torn per actuar, ser respectuós amb companys i amb les dinamitzadores de l’obra de teatre, etc. 
 • Millorar l'expressió verbal i corporal.
 • Millorar la seva atenció.
 • Actuar en públic amb desimboltura.
Pels alumnes de Primària, que fan d’espectadors de les obres de teatre:

 • Apreciar la funció lúdica del llenguatge verbal: escoltar als actors.
 • Afavorir el desenvolupament de capacitats bàsiques com ara: atenció, percepció, memòria...
 • Afavorir l'observació i percepció de l'expressió corporal dels actors: com es mouen?, què expressen?, què els passa?...
 • Afavorir l'expressió verbal a través del diàleg en el col•loqui amb els actors un cop finalitzada la representació.
 • Apropar als infants al món de l'art.
 • Gaudir de l'espectacle.
Descripció 

Dues alumnes de 2n de batxillerat accepten un treball de recerca sobre la commedia dell’arte i Carlo Goldoni. Les alumnes assisteixen a una jornada sobre el tema a l’Institut del teatre de Barcelona. 
En la part pràctica del seu treball de recerca han de produir completament El criat de dos amos, a partir del canemàs de Carlo Goldoni. Els seus actors seran alumnes voluntaris de l’institut i en horari extraescolar posaran a punt l’obra. Tindran quatre mesos per treballar el text, la veu, el gest i el personatge. A més les alumnes-directores dissenyaran i elaboraran el vestuari,  les màscares, l’atrezzo, el tríptic i el cartell de promoció de l’obra.
Després de quinze sessions de treball, dirigides per les noies de batxillerat, el dia 18 de gener es va estrenar l’obra amb un èxit aclaparador. Van fer tres representacions més: una per familiars i amics i les altres dues pels nens i nenes de 6è de Primària de les escoles adscrites a l’institut. Una bona acollida als alumnes que vindran el proper curs al centre.
Al llarg de les quinze sessions d’assaig es va portar un rigorós sistema de treball, les alumnes-directores proposaven el contingut de la sessió i segons veien les mancances i dificultats dels actors, replantejaven la següent. Cada sessió era analitzada i avaluada conjuntament amb els tutors-professors del treball.


Metodologia i recursos utilitzats 

Abans de començar a preparar l’obra pròpiament, vam fer tot un treball de preparació a la projecció de la veu, a la gestualitat del cos i, sobretot, a la capacitat d’improvisació en llengua catalana.
Elaboració de màscares a l’estil commedia dell’arte i també del vestuari apropiat

Valoració / conclusions

Els punts forts de l’activitat han estat, sens dubte, el treball d’improvisació en  llengua catalana d’un alumnat que té el castellà com a llengua materna;  l’extraordinària  cohesió de grup entre alumnes de diferents nivells (3r i 4t d’ESO, i 1r i 2n de batxillerat) i l’entusiasme per representar diverses vegades l’obra davant la comunitat escolar. La cohesió de grup ha estat tan bona que ells volen continuar fent teatre. 
El punt feble d’aquesta experiència teatral és que no sabem com gestionar la continuïtat d’un grup que, de ben segur, engrescaria a més alumnes del centre

Conceptes  claus: teatre, treball de recerca, ESO, batxillerat, cohesió, expressió oral i corporal

Accés a la pàgina web del centre, clicant aquí
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.