dilluns, 8 de juliol de 2013

Celebració de la festa de Sant Jordi i premis literaris GAVINA a l'escola Agustí Bartra

Un projecte que va constar de dues grans parts organitzatives prèvies a les activitats literàries i a la celebració de la festa de Sant Jordi. D'una banda, el que feia referència al contingut i a l'estructura dels Premis Gavina (Jocs Florals del centre) i d'altra banda,  l'organització de la festa i la presentació dels guanyadors... La metodologia de treball dels Premis va consistir en grups cooperatius que feien servir els recursos propis de les diferents modalitatsCentre educatiu: Agustí Bartra
Coordinadors/es: Equip directiu
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: Educació Infantil / Educació Primària
Àmbit d'implicació: projecte de centre
Competències: Aprendre a aprendre, comunicativa lingüística i audiovisual, autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació i competència digital, artística i cultural, coneixement i interacció amb el món i competència social i ciutadana.
Àrees: L'àmbit d'incidència del projecte ha estat a totes les àrees de llengües (especialment la catalana), artística (plàstica) i educació emocional.
 
Objectius:
- Donar funcionalitat al treball del llenguatge a través de l'aplicació pràctica dels diferents elements lingüístics (gramàtica, ortografia...) 
- Treballar diferents tipologies textuals i estratègies d'expressió escrita.
- Integrar elements TIC i audiovisuals en les produccions participants al premi literari.
- Renovar l'estructura i el contingut dels "Premis Gavina" (Jocs Florals del centre)
- Potenciar el treball en grups cooperatius
- Afavorir la implicació de tots els alumnes tenint en compte la diversitat de l'escola
- Afavorir l'autonomia en la gestió, organització i escenificació de la festa de Sant Jordi

El projecte va constar de dues grans parts organitzatives, prèvies a les activitats literàries i a la celebració de la festa de Sant Jordi. D'una banda, el que feia referència al contingut i a l'estructura dels Premis Gavina (Jocs Florals del centre) i d'altra banda,  l'organització de la festa i la presentació dels guanyadors...

Descripció de les parts organitzatives


1. PREMIS GAVINA:
La comissió de llengües de l´escola (amb representants de tots els cicles) va presentar la proposta d'un canvi en la metodologia, forma i contingut dels premis d'enguany, de cara a potenciar el treball cooperatiu i les diferents tipologies textuals des d’una perspectiva globalitzadora.

1.1. BASES DELS PREMIS:

Es van establir dues modalitats: alumnes i adults.

Bases adults
1.- El concurs consisteix en la selecció de textos de diferents tipologies.
2.- Poden concursar-hi totes les famílies, els mestres i el personal no docent de l’Escola Agustí Bartra.
3.- Es poden realitzar contes, poemes, narracions, descripcions, còmics, diàlegs.... amb dibuixos.  El tema és lliure.
4.- L’extensió del treball no sobrepassarà els dos fulls i haurà de realitzar-se amb el paper especial per al concurs. Els participants poden passar per Consergeria a recollir-lo. La data termini per presentar-lo és el divendes 19 d’abril de 2013.
5.- Es pot escriure en Català o Castellà, però sempre que sigui possible es farà en Català.
6.- Es pot fer en bolígraf, a ordinador.... Es tindrà molt en compte la presentació.
Els dibuixos es podran pintar amb qualsevol color i tècnica.
7.- Els participants hauran de presentar el treball amb pseudònim i es lliurarà en un sobre tancat amb les dades personals.  Al sobre constarà el pseudònim i la categoria (pare, mare, mestre/a, personal no docent.)  Els sobres dels guanyadors s’obriran en el moment de lliurar els premis .
8.- Es lliuraran el treballs junt amb el sobre de les dades a la Cap d’Estudis.
       Els treballs dels adults es penjaran  al vestíbul .
9.- S’atorgarà un premi per a cada categoria d’adults.
       El jurat el formaran l’equip de mestres que prepara la diada, Cicle  Superior.
       Els premis es repartiran el dia  23  d’abril durant la celebració de la festa de Sant Jordi.
10.- Els treballs que no compleixin aquestes bases, quedaran exclosos.Bases alumnat
1.-El concurs consisteix en la selecció d'endevinalles, poemes visuals, contes compartits i experiències vitals audiovisuals duts a terme en grups cooperatius.
2.-Poden concursar-hi tot l'alumnat de l'escola Agustí Bartra. El tema és lliure.
3.-Realització dels treballs:

EDUCACIÓ INFANTIL:
Els nens i les nenes d'Educació Infantil presentaran endevinalles.
El format de les endevinalles serà mida A3 o similar i del color que es vulgui.
Es participarà en grups de taula.
La tècnica que es pot utilitzar és lliure. Es poden il·lustrar.

Hi haurà dos grups que quedaran finalistes i d'aquests, un guanyador de cada classe.
El tutor triarà només els finalistes i els entregarà a les responsables de la comissió de llengües.

CICLE INICIAL:
Els nens i les nenes de cicle inicial presentaran poemes visuals.
El format dels poemes visuals serà mida A3 o similar i del color que es vulgui.
Es participarà per parelles o grups de tres.
La tècnica que es pot utilitzar és lliure. 
Hi haurà tres grups que quedaran finalistes i d'aquests, un guanyador de cada classe.
El tutor triarà només els finalistes i els entregarà a la responsable de la comissió de llengües.

CICLE MITJÀ:
Els nens i les nenes de cicle mitjà presentaran contes encadenats.
El contes es faran a través de la WIKI de l'escola.
Es participarà en grups de quatre o cinc alumnes de cada classe. Cada grup realitzarà un part del conte. El resultat final serà de sis contes.
La tècnica que es pot utilitzar és lliure i es poden il•lustrar. 
Hi haurà tres contes que quedaran finalistes i d'aquests, un guanyador.
Els mestres de cicle mitjà triaran només els finalistes i el resultat s'informarà per escrit a la responsable de la comissió de llengües.

CICLE SUPERIOR:
Els nens i les nenes de cicle superior presentaran experiències vitals audiovisuals.
El format és un audiovisual de com a màxim dos minuts de durada.
Es participarà en grups de vivències compartides de fins a sis alumnes.
L'audiovisual ha d'incloure veu en off i imatges. Es pot afegir música, vídeo...
Hi haurà tres grups que quedaran finalistes i d'aquests, un guanyador.
El tutor triarà només els finalistes i els entregarà a la responsable de la comissió de llengües.
1. Els treballs es realitzaran en Català i es lliuraran a la responsable de la comissió abans del dia 12 d'abril.
2. En els treballs cal especificar, ben clar, el nom, cognoms i curs dels participants. En un full a part i enganxat amb un clip, si és en format full o similar. I si no és en format full, s'informa per escrit a la responsable de llengües.
3. Els treballs finalistes seran exposats a en els llocs següents:
EI i CI: vestíbul de l'escola.
CM: aula d'informàtica.
CS: biblioteca
Les famílies i l'alumnat de l'escola els podran visitar. (veure organització proposada pel cicle superior)
4. Els treballs guanyadors seran escollits per l'alumnat de cicle superior.
5. Els premis es repartiran el dia 23 d'abril durant la celebració del dia  de Sant Jordi.

  
2. ORGANITZACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI

Cada cicle s’encarrega de l’organització d’una de les festes escolars escollides pel centre (Nadal, Carnaval, Sant Jordi). En aquesta ocasió, va correspondre al CS gestionar aquesta festa literària

2.1. ORGANITZACIÓ EXPOSICIÓ TREBALLS LITERARIS, BLOG DE L’ESCOLA I VISITES GUIADES

2.1.1. ESTRUCTURA DELS ESPAIS I LA DECORACIÓ

Decoració del vestíbul (integrant el treball de totes les classes del puzzle dels contes) amb plafons expositors de les produccions participants als PREMIS GAVINA, cartells anunciadors a les vidreres de les portes, bases del concurs, etc.
Decoració de les escales d’accés a les plantes superiors (amb el material de CM i CS)
Organització del “bucle audiovisual” amb les vivències de CS, taules i cadires, de la biblioteca del centre.
Afavorint l’accés a les composicions de C.M a l’aula d’informàtica.
Decoració del gimnàs pel moment de l’entrega dels PREMIS GAVINA. Ambientant amb el tema dels castells medievals.

2.1.2. HORARIS D’ACCÉS DE VISITA DE LES FAMÍLIES

Per tal que es poguessin visionar els treballs realitzats tant per les famílies com pels alumnes es van proposar horaris de visita. Degut a la complexitat dels treballs d’enguany es va procedir a crear uns grups d’alumnes del cicle que van fer de guies amb els pares i els grups classe interessats. La seva tasca va consistir en una visita guiada als treballs del vestíbul, una explicació del treball audiovisual de CS i facilitar la lectura de les obres de CM a l’aula d’informàtica (trobant arxius, solucionant problemes senzills tècnics, etc). Tot per facilitar la difusió. Els horaris proposats per les famílies van ser: 9h. A 10h. / 12´30h a 13’30h. / 15h a 16´30h.

Les classes interessades en la visita es van poder apuntar en una graella de control a l’espai Moodle del centre.

2.1.3. BASAR/INTERCANVI DE LLIBRES


Per tal de poder continuar amb aquesta activitat iniciada el curs passat, dilluns 18-3-2013, es va fer arribar el document per sol·licitar les aportacions dels nens (portant llibres de segona mà de casa) i els tiquets d’intercanvi.

El dia 21 de març, a l’hora del pati, es va fer una reunió informativa amb els delegats i sots-delegats de les aules, per explicar com havien d’anar recollint els llibres, els criteris de selecció i lliurament dels vals.

Els llibres recollits s’havien de lliurar, com a màxim, el divendres 18 d’abril a la coordinadora del CS.

Els horaris d’accés a la PARADETA DEL BASAR van ser el matí del 23-4-2013.

Els pares/mares i mestres també participar a l’intercanvi de llibres fent aportacions individuals de casa seva.


Descripció de la celebració de la festa de Sant Jordi

1. PREMIS GAVINA SANT JORDI 23-4-2013

Els encarregats de presentar els guanyadors i finalistes de cada cicle, així com fer entrega dels premis i diplomes corresponents, van ser els alumnes de C.S.. Prèviament s’havien reunit per elaborar el guió del que volien dir durant l’acte.
Es va fer la recollida gràfica de l’activitat amb fotografies i videos. Es va determinar quines persones s’havien d’encarregar, ja que les sessions d’entrega de premis es van estructurar per cicles.
Cada finalista va rebre un diploma (tots els membres del grup) i els guanyadors, a més a més del diploma, un punt de llibre i un llibre. 

2. LECTURA AMB ELS AGERMANATS

Com és tradicional a l’escola durant aquesta jornada, vam realitzar “La lectura dels agermanats”. (CS agermanat amb 1r., CM agermanat amb P4 i P5, 2n agermanat amb P3)
Es van distribuir els espais del centre per a que els alumnes poguessin escollir on llegir el conte al seu agermanat.

Els agermanats més grans recolliren els seus companys petits per anar a buscar el seu espai de lectura.
Es va començar la lectura a les 15’15h.
Els companys més grans es van preparar el conte que explicaren i els petits, un per ensenyar. És va tenir en compte que els grans expliquessin i no llegissin tota l’estona, plantejant preguntes inicials i dramatitzant el que deien per motivar els petits.
En acabar l’activitat, sobre les 15’45h, els grans van acompanyar els petits a la seva aula i després retornaren a la seva.
Els tutors van estar a les aules respectives per recollir els alumnes que arriben.
Els professors dels espais de lectura van  controlar el seu espai i la tornada dels alumnes a les seves aules.
Quan els alumnes van triar un espai s’havien de quedar tota l’estona al mateix lloc.


Metodologia i recursos utilitzats:

Tal com hem comentat, la metodologia de treball dels Premis ha consistit en els grups cooperatius utilitzant els recursos propis de les diferents modalitats esmentades, tal com s’explica a l’apartat corresponent a BASES ALUMNAT.
D'altra banda, cal afegir els trets complementaris de la tasca que han realitzat els alumnes de CS que enguany eren els responsables de la logística de la Festa.
En aquest sentit s’ha estructurat la feina a realitzar:
1.- Decoració de passadissos, escenari i vestíbul (repartiment de les figures en volum als 4 grups-classe; elaboració dels murals en grups rotatius constituïts per membres dels diferents nivells barrejats; elaboració de roses per nivell...)
2.- Presentació dels premis (4 alumnes dels diferents grups per cada cicle del centre. Han elaborat el guió i estructurat el procediment d’entrega dels premis als finalistes i guanyadors en les diferents modalitats)
3.- Jurat (3 representants de cada grup amb un màxim de 12 per escollir els guanyadors de cada cicle).
4.- Guies/presentadors de l'exposició dels treballs (dos representants de 6è i un de 5è per cada sessió famílies/classes)
5.- Recollida i revisió dels llibres d'intercanvi (alumnes de 6è)

Valoració:


Va ser una feina molt complexa tant per l'organització com per l’ elaboració i presentació final, sobretot pel que tenia de novedós per nosaltres.
Tot i així, el resultat ha estat molt satisfactori a tots els nivells, considerant que la relació esforç/resultats/aprenentatge ha estat excel•lent.
De cara a propers cursos, considerem molt interessant continuar en aquesta línia, consolidant la participació activa de l'alumnat en tot el procés, tant pel que fa a l'elaboració del material com en l’ organització i posada  en escena de tot el que està programat.
Tanmateix proposem utilitzar tipologies textuals diferents de les treballades enguany, altres formes de presentació,  així com,  provar altres modalitats/estratègies de grups cooperatius.


Conceptes clau:
GRUPS COOPERATIUS, DIVERSIFICACIÓ DE TIPOLOGIES TEXTUALS, FORMATS AUDIOVISUALS, PREMIS GAVINA/JOCS FLORALS, FESTA SANT JORDI.

Accés a la web del centre, fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.