dilluns, 6 de maig de 2013

Institut Egara. El llenguatge cinematogràfic a 4rt d'ESO


Els alumnes de quart d’ ESO han elaborat uns curtmetratges relacionats amb valors. Cada enregistrament tracta un valor, que es resumeix en un missatge final. Aquests vídeos es poden fer servir a les tutories per treballar diferents valors. Prèviament, han estudiat el llenguatge cinematogràfic durant una setmana: fases en la realització d’una pel.lícula, elaboració del guió, estudi dels plànols i angles, muntatge...
Centre educatiuINS Ègara
Coordinadora: Anna Carrasco
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: 4t d'ESO
Àmbit d'implicació: aula
Competències: aprendre a aprendre, comunicativa lingüística i audiovisual, autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació i competència digital...
Àrea: llengua castellana i literatura

Objectiu: Elaborar un vídeo que serveixi per estudiar el llenguatge cinematogràfic.
 


Metodologia i recursos utilitzats:
Les bases teòriques es van estudiar a classe, a continuació, els alumnes es van organitzar en grups  i  van dissenyar el guió, tot fent servir com a model uns vídeos d'exemple sobre el tractament de diferents motius temàtics des de diferents punts de vista. Posteriorment,  de manera autònoma, fora de l’institut, van realitzar les gravacions   i van editar el vídeo seguint les orietnacions de la professora.
Valoració:
La valoració que en fem de l’experiència és positiva perquè els nostres estudiants s’han implicat activament en un projecte creatiu que ha tingut com a resultat uns vídeos tutorials del tot didàctics. 

Conceptes clau:
Estudi del llenguatge cinematogràfic

Per a més informació, es pot consultar aquesta web fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.