dimarts, 19 de març de 2013

Projecte de competència comunicativa lingüística d'expressió escrita a l'institut Cavall Bernat

L'INS Cavall Bernat porta treballa l'expressió escrita  a totes les àrees i nivells,  a partir de les pautes de cada tipologia textual, elaborades pel departament de llengua. A final de curs cada alumne tindrà un recull dels seus textos i podrà veure l’evolució.
A les reunions de nivell es coordina el calendari i la dinàmica de l'activitat.
Centre educatiu: Institut Cavall Bernat
Coordinadors/es: Araceli Sánchez
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: tots
Àmbit d'implicació: centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual
Àrees: totes
Objectiu: Treballar l'expressió escrita a totes les àrees
 

1r d’ESO descripció

Aquesta actuació ha estat inspirada i adaptada del projecte de Competència comunicativa escrita de l'institut Vallès

Distribució de les tipologies textuals:
2n d’ESO narració

3r d’ESO expositiu4t d’ESO argumentatiuValoració:


El curs vinent es disposarà  d’indicadors de resultats.

Conceptes clau:

Competència lingüística
Expressió escrita

Accés a la web del centre, fent clic aquí.


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.