divendres, 22 de març de 2013

Competència comunicativa lingüística d'expressió escrita a l'institut Viladecavalls

Per tal que es millori l'expressió escrita a totes les àrees, l'INS de Viladecavalls ha elaborat una pauta d'orientació per a redactar correctament diferents treballs i tipologies textuals, així com una rúbrica per l'autoavaluació de les composicions escrites dels alumnes en les diferents assignatures.  


Centre educatiu: Institut de Viladecavalls
Coordinadors/es: Grup impulsor del PAC
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivells: 3r i 4t d'ESO
Àmbit d'implicació: professorat de 3r i 4t d'ESO
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Competència d'aprendre a aprendre
Àrees: totes
 
Metodologia i recursos utilitzats


Objectius
  • Millorar l’expressió escrita.
  • Implicar a totes les àrees en aquesta millora de manera coordinada
  • Implicar l’alumnat en el seu autoaprenentatge.
Durant el primer trimestre s’han elaborat els documents en l’espai del grup impulsor. Després s’han recollit aportacions dels departaments de llengües. Progressivament es va incorporant a algunes matèries, amb l’objectiu de fer-ho extensiu a totes a partir del curs vinent. En els propers cursos es farà la valoració amb els indicadors corresponents.

Conceptes clau:
Competència lingüística, expressió escrita, autoavaluació

Per a més informació, es poden consultar els blocs del Institut 


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.