dimecres, 12 de setembre de 2012

Els nens i nenes de P5 de l'escola Abat Marcet expliquen geometria als alumnes de 4t


Els alumnes d'educació infantil després de treballar les figures geomètiques fan en grup un Power Point i van a explicar-ho als alumnes de 4t de Primària. Finalment  aquests els hi expliquen que hi ha altres figures a part de les que ells han descobert, com per exemple el con, i realitzen una activitat (un barret) perquè el descobreixin.
Centre educatiu: Escola Abat Marcet
Coordinadores: Montserrat Caldés, Montse Masot, Núria Vilana i Susana González
Curs acadèmic: 2011-2012
Nivell: P5 i 4t de Primària
Àmbit d’implicació:  PAC
Competència: Competència comunicativa lingüística, competència matemàtica i competència de coneixement del medi.
Àrea: Descoberta de l'entornObjectius:
 • Reconèixer i identificar les figures geomètriques
 • Motivar la iniciativa i la curiositat
 • Fomentar l'expressió oral a través de l'intercanvi entre l'alumnat de diferents nivells
Descripció:
GEOMETRIA I ENTORN:
 1. S'envia una carta a les famílies demanat-los-hi material de rebuig que tingui diferents formes geomètriques com ara esfera, cub, cilindre i/o prisma.
 2. Els alumnes de P5 quan ja tenen suficient material, es divideixen en grups i classifquen les figures segons similituds que hi puguin trobar i s'expliquen els motius d'aquestes agrupacions.
 3. Un cop classificats, per curiositat i interès propi dels alumnes, les mestres posen nom a les agrupacions.
 4. Els alumnes passegen per l'escola identificant les figures geomètriques dels diferents objectes que hi troben.
 5. Estampen les cares de les figures geomètriques fent un mural i d'aquesta manera arriben a descobrir d'on surten les figures planes.
GEOMETRIA I ART:
 1. Fan un quadre on s'hi vegin dues figures geomètriques planes, després de la visualització d'altres obres d'art similars.
 2. Fan un dau amb pasta blanca.
Un cop finalitzats els dos projectes, es fa un Power Point i els alumnes de P5 van a explicar el que han fet amb l'ajuda d'aquest suport, als alumnes de 4t de Primària. Per fer això cada 3 o 4 alumnes s'encarreguen d'un dels trossos del Power.
Finalment hi ha una retorn per part dels alumnes de 4t que els hi expliquen que hi ha altres figures a part de les que ells han descobert, com per exemple el con, i realitzen una activitat perquè el descobreixin, en aquest cas van fer un barret.


Metodologia i recursos utilitzats:
Per realitzar aquest projecte es divideix el grup classe per tal de treballar en petit grup  i poder investigar i raonar respostes, tot i que també hi ha moments en els quals ha estat possible realitzar l'activitat amb tot el grup junt.

Els recursos utilitzats a banda del material de rebuig aportat per l'alumnat a través de les famílies, ha estat pintura, pasta blanca, paper per murals i capses de cartró.

En aquest  enllaç  tindreu accés a la programació de l'activitat i en altr al model de carta a les famílies. 

Valoració:
Totes les mestres tant de P5 com de 4t i l'equip directiu, valoren molt positivament l'activitat ja que ha generat una actitud de motivació, curiositat i interès per part dels alumnes que consideren molt bona. Al mateix temps que es treballa la geometria de forma vivencial.

Conceptes claus: 

 • Geometria
 • Art
 • Entorn
 • Investigació


Per més informació, podeu visitar el bloc del centre fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.